Ökat antal nya sjukfall bland lärare vid terminsstart

Report this content

I samband med skolstarten har lärarbristen i landets skolor uppmärksammats. En av orsakerna till bristen är att sjukfrånvaron bland lärare och skolledare ökar efter semestern. Och psykiska diagnoser är vanligast, visar statistik från AFA Försäkring.

 


Under semestertider brukar antalet nya sjukfall minska, men de ökar igen direkt efter sommarsemestrarna. Vecka 33–35 ökar antalet nya sjukfall. Det märks särskilt inom skolsektorn där gruppen lärare och skolledare sticker ut i jämförelse med andra yrkesgrupper.

– När vi tittar på nya sjukfall under olika delar av året under perioden 2006–2016, så ser vi samma mönster varje år. Under andra halvan av augusti, efter semestrarna, ökar antalet nya sjukfall generellt i flera yrkesgrupper. Ökningen är ännu större efter nyår, men efter sommarledigheten håller den i sig i fler veckor, särskilt bland lärare och skolledare, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Under vecka 33 är antalet nya sjukfall 36 procent högre än en genomsnittsvecka, den siffran gäller alla yrkesgrupper. Men i gruppen lärare och skolledare är antalet nya sjukfall nästan 4 gånger fler än under en genomsnittsvecka för yrkesgruppen.

Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för lärare utgörs av psykiska diagnoser, varav de tre största grupperna är: reaktion på svår stress, förstämningssyndrom och ångestsyndrom. Vardera diagnosgrupp står för cirka 20 procent av lärares och skolledares psykiska diagnoser.

– De nya sjukfallen bland lärare och skolledare under vecka 33–35 står för 16 procent av alla nya sjukfall under året för yrkesgruppen. Motsvarande siffra för alla yrkesgrupper är 7 procent, säger Anna Weigelt.

Mer information om AFA Försäkrings statistik:
Sammanställningen är baserad på 569 866 långvariga sjukfall (90 dagar eller längre) som beviljats ersättning från AFA Försäkrings avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting AGS-KL. Statistiken, som gäller för perioden 2006–2016, är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om 13 miljoner försäkringsärenden. Databasen ger kunskap om arbetsskador och sjukrivningsorsaker i olika sektorer och yrkesgrupper.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” och i fyra stycken delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings webbplats och de mest aktuella går att ladda ner här. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar