Påminnelse - Inbjudan - Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Den 4 juni presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag.


Under presskonferensen redovisas bland annat de farligaste jobben, de vanligaste orsakerna till allvarliga olycksfall, utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall, köns- och åldersskillnader samt vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen.

Rapporten bygger på AFA Försäkrings skadestatistik.

Media välkomnas till presentationen. Även representanter för arbetsgivar- och fackförbund samt branschförbund inom både privat och offentlig sektor är inbjudna.


Datum: Onsdagen den 4 juni
Tid: 9.00- 10.30 (NY TID)(Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.30)
Adress: AFA Försäkring
Klara Södra Kyrkogata 18
106 27 Stockholm
Lokal: Hörsalen


Vänligen e-posta din anmälan till rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Prenumerera

Dokument & länkar