Påminnelse pressinbjudan: Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

AFA Försäkring bjuder in till en FoU-dag den 14 november i Karlstad med fokus på digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö. Vad säger forskningen redan nu om hur arbetsmiljön har förändrats? Hur ser det ut framåt? Vilka nya risker behöver arbetsgivare vara medvetna om?

Dagens arbetsplatser blir allt mer digitaliserade. En utmaning för våra arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. Hur kan vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i ett digitaliserat arbetsliv?

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och landsting. För att uppmärksamma vad som händer inom de forskningsområden AFA Försärking finansierar, arrangeras seminariedagar som denna.

Seminariedagen riktar sig till forskare, företag och organisationer i privat och offentlig sektor samt representanter för arbetsmarknadens parter. Även media är välkomna. En dag för de som arbetar med, ansvarar för eller forskar kring arbetsmiljö eller hållbart arbetsliv. Programmet innehåller föreläsningar om aktuell forskning på området, goda exempel och workshops.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariedagen i Karlstad. Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast den 7 november. Välkommen!

Dag: Tisdag 14 november

Tid: 09:00–16:00. Registrering och kaffe från kl. 08:30

Plats: City Conference Center, CCC, Karlstad

Ur programinnehållet för Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

Hållbart arbetsliv – en fråga som berör oss alla
Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, berättar om sin forskning och presenterar ett case från studierna.

Digitaliseringens utmaningar för ett hållbart arbetsliv
Moderator Hans Gennerud, Gullers Group, för ett samtal med Jacob Lindfors, Omvärldsbevakare på AFA Försäkring, och Jan Gulliksen, fd ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion på Kungliga Tekniska Högskolan som är med via länk.

Smarta kläder visualiserar risker i arbetet
Jörgen Eklund, professor i industriell ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, presenterar ett case på konkreta verktyg. 

E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö
Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, berättar om sin forskning och presenterar exempel från studierna.

Digitalisering och ledarskap
Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion, Kungliga Tekniska Högskolan.

Mer information:
Håll dig uppdaterad om programmet på vår webbplats afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
Camilla Hagblom, projektledare event AFA Försäkring: 073-366 48 42, camilla.hagblom@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar