Pressinbjudan: Utredningen om en modern föräldraförsäkring

I december fick regeringen den färdiga utredningen om föräldraförsäkringen. På ett seminarium den 30 januari på AFA Försäkring presenteras utredningens förslag.

Utredningen om en modern föräldraförsäkring tillsattes i februari 2016. Syftet var att identifiera hinder och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett mer jämställt föräldraskap.

Den 30 januari kommer utredaren Lars Arrhenius och utredningens huvudsekreterare Maria Lidström till oss på AFA Försäkring för att presentera utredningens förslag. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast måndag 29 januari.

Tid: Tisdag 30 januari kl. 08.30–10.00
Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Dokumentation från seminariet: Ett skriftligt referat och en film från seminariet kommer i efterhand att publiceras på AFA Försäkrings webbplats.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar