Pressinbjudan: Utvecklad Lean-modell med fokus på arbetsmiljö

På seminariet den 19 december presenteras en metodik som tar hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och kan bidra till att arbetsklimatet och anställdas välmående kommer i fokus vid förändringar på arbetsplatsen.

Modell för verksamhetsutveckling
Lean är en modell för verksamhetsutveckling och är bevisad som bra för effektivitet och produktivitet, men den saknar ofta ett arbetsmiljöperspektiv.

Med en grund i Lean, lärande organisation och den svenska modellen arbetar det nationella programmet Produktionslyftet med att stärka konkurrenskraften i företag. AFA Försäkring har finansierat ett projekt som ska stärka arbetsmiljöperspektivet i Produktionslyftets förändringsmetodik. Tanken är att det ska kunna användas när Lean-modellen tillämpas i arbetslivet.

På seminariet lyfts bland annat nyttan av interaktiva arbetssätt och arbetsmiljöfrågorna i förändringsprocesser. Dessutom presenteras den utvecklade metodiken, resultaten av projektet och ett av de företag som deltagit i utvecklingsprogrammet.

Föreläsare:
Birgitta Öjmertz, teknologie doktor och programdirektör för Produktionslyftet på Swerea IVF
Kathe Nonås, filosofie doktor och organisationspsykolog på Swerea IVF

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet
Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast måndag 18 december.

Tid: Tisdag 19 december kl. 08.30–10.00
Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: afaseminarier@afaforsakring.se

Dokumentation från seminariet
Seminariet kommer att dokumenteras. Ett skriftligt referat publiceras på afaforsakring.se i efterhand.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Prenumerera

Dokument & länkar