Pressinbjudan: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

Report this content

Den 8 april anordnar Afa Försäkring ett webbinarium där en ny forskningsbaserad handbok presenteras. Handboken har tagits fram för att ge arbetsplatser stöd i hur förutsättningar för lärande kan skapas i praktiken i samband med verksamhetsutveckling.

Lotta Dellve och Andrea Eriksson
Lotta Dellve och Andrea Eriksson.

Under webbinariet får du ta del av exempel, övningar och verktyg kopplade till hur du som medarbetare under en verksamhetsutvecklingsprocess kan bidra till ditt och andras lärande, hur lärande i grupp kan understödjas och hur förutsättningar för lärande i en organisation kan skapas.

Handboken som presenteras har tagits fram inom ramen för det avslutade forskningsprojektet Lärkraft, som finansierats av Afa försäkring. Forskningsprojektet syftade till en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande har – på såväl individnivå som grupp- och organisationsnivå – för en hållbar verksamhetsutveckling.

Medverkande:
Andrea Eriksson, docent i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Moderator: Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen, Afa Försäkring

Datum och tid: torsdag 8 april kl. 9.00–10.00.

Anmäl dig till webbinariet via Afa Försäkrings webbplats senast tisdag 6 april
En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.
Övriga frågor: afaseminarier@afaforsakring.se  

Välkommen!
Afa Försäkring

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar