Psykisk ohälsa bakom ökning av korta sjukfall bland unga kvinnor visar ny rapport

Report this content

AFA Försäkring släpper en ny statistikrapport som beskriver kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare. Risken för kortvarig sjukfrånvaro har sammantaget varit relativ stabil över tid men för unga kvinnor under 36 år har risken ökat. Fler korta sjukfall med psykisk diagnos är den viktigaste förklaringen till ökningen visar den nya rapporten som släpps den 8 oktober.

Bild till AFA Frskrings delrapport 3 i 800x200

– Var fjärde kvinna och var femte man som blir kortvarigt sjukfrånvarande påbörjar ett nytt sjukfall inom ett år från att det första sjukfallet avslutas säger Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring, som presenterar den nya rapporten Kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare på AFA Försäkring den 8 oktober.

Rapporten visar att den största förklaringen till ökningen är fler korta sjukfall med psykisk diagnos.

– Vi kan även se att risken för kortvarig sjukfrånvaro sammantaget har varit relativt stabil över tid, men för unga kvinnor under 36 år har risken ökat, säger Andreas Ek.

De sjukfall som studeras i rapporten har avslutats innan de passerat 90 dagar. Rapporten innehåller statistik om bland annat diagnos och yrkesgrupp för dessa korta sjukfall och en analys av upprepad sjukfrånvaro.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Andreas Ek.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare är den tredje delrapporten 2019. Nästa delrapport släpps den 28 november i år och den fokuserar på äldre i arbetslivet.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.

Mer information

Rapporten går att ladda ner på afaforsakring.se
Rapporten presenteras den 8 oktober på ett seminarium som dokumenteras och filmas. Dokumentationen från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se/seminarier. AFA Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.

Kontakt: Andreas Ek, analytiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar