Säker arbetsmiljö – nollvision och entreprenörssäkerhet inom basindustrin

En säker arbetsmiljö i industrin kräver att alla på arbetsplatsen är delaktiga. För att säkerheten även ska omfatta entreprenörer behöver arbetsmiljön finnas med redan i upphandlingen. Det visar ny forskning som presenterades den 29 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Industri produktionstekniker Foto Teknikfretagen Jonas Bilberg

Foto: Teknikföretagen, Jonas Bilberg.

– Vi kunde bland annat se att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga som man prioriterar upp eller ner beroende på vilken situation man befinner sig i på arbetsplatsen, sa Fanny Isaksson Lantto, sociolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med kollegan Maria Vigren, arbetsmiljöforskare, studerat arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur i stålindustrin och i massa- och pappersindustrin. AFA Försäkring har finansierat forskningen.

– Å andra sidan kunde vi se att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta stärks när säkerhet istället är en grundläggande värdering som får genomsyra all verksamhet. Då anses säkerheten alltid vara viktigast och kan inte prioriteras bort, sa Fanny Isaksson Lantto.

På webbinariet medverkade också Sanny Shamoun, doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon har studerat arbetsmiljön för entreprenörer inom stål-, massa-, pappers- och gruvindustrin, också hon med finansiering av AFA Försäkring.

– Idag köps tjänster in vid behov och arbetskraften ska finnas på plats just när den behövs. Det blir då en utmaning att utforma arbetsmiljöarbetet så att arbetet blir säkert för de entreprenörer som tillfälligt vistas på arbetsplatsen. De goda exempel vi har sett har alla varit företag som ställer tydliga krav på arbetsmiljön redan i upphandlingsfasen, sa Sanny Shamoun.

Forskning till nytta i arbetslivet

Helena Jahncke chef fr FoU p AFA Frskring Fotograf Kristina Sahln – AFA Försäkring vill bidra till att främja hälsa och en god arbetsmiljö, med färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet, säger Helena Jahncke, FoU-chef på AFA Försäkring.– Att skapa förutsättningar för forskarna att presentera sin forskning via vår seminarieverksamhet är ett sätt att möjliggöra spridningen av resultaten till en bredare målgrupp, så att fler kan dra lärdomar och omsätta kunskapen i praktiken, säger hon. 
 

Mer information: Det digitala seminariet spelades in och går att se och lyssna på i efterhand på AFA Försäkrings webbplats. Där finns även forskarens presentation att ladda ner och en kortfattad sammanfattning av forskningsprojektets slutsatser. Klicka på länken här.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.
 


Kontakt:
Fanny Isaksson Lantto, sociolog, IVL Svenska Miljöinstitutet: 010-788 67 33,
fanny.isaksson.lantto@ivl.se
Maria Vigren, arbetsmiljöforskare, IVL Svenska Miljöinstitutet: 010-788 66 43,  maria.vigren@ivl.se
Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet: 010-788 65 52, sanny.shamoun@ivl.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar