Seminarier med försäkrings- och arbetsmiljöfrågor i fokus – i Göteborg 9 maj

Report this content

Den 9 maj arrangerar AFA Försäkring ett heldagsseminarium gemensamt för arbetsgivare och fackliga representanter. Dagen riktar sig till anställda inom KL-sektorn som arbetar med arbetsmiljö, personal- eller försäkringsfrågor. Det kan vara chefer, personalansvara, fackligt förtroendevalda eller liknande. Även journalister med intresse för att bevaka frågorna är välkomna.

– AFA Försäkring erbjuder regelbundet så kallade Regionala dagar där aktuella ämnen som ligger nära försäkringsfrågor och arbetsmiljöfrågor uppmärksammas. Den 9 maj kommer vi att vara i Göteborg och då kommer vi bland annat få höra om hur Varbergs kommun arbetat med en lokal handlingsplan utifrån parternas avsiktsförklaring, säger Per Winberg, utbildningsledare på AFA Försäkring.

– Många representanter från flera kommuner i Västra Götalands län har visat stort intresse för dagen och vi har nu över 280 deltagare anmälda, säger Per Winberg.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariedagen i Göteborg 9 maj

Anmälan för journalister görs till utbildningsledare Per Winberg på per.winberg@afaforsakring.se senast onsdag 8 maj

Vid frågor kontakta:
Per Winberg på 08-696 49 20 eller Anne Linderot på 08-696 48 87

Kostnadsfritt deltagande (AFA Försäkring ersätter dock inga resekostnader)
Datum: Torsdag 9 maj 2019
Tid: Startar klockan 09.00 med kaffe och smörgås. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyn 36, Göteborg, www.elite.se

Under dagen arrangeras 2 större seminarier med plats för alla deltagare, samt 6 mindre, valbara seminarier på olika teman.

Se ett urval av seminarieprogrammet nedan

Två seminarier öppna för alla anmälda deltagare:

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting
Kristina Folkesson, SKL, presenterar parternas avsiktsförklaring: 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för att minska sjukfrånvaron i välfärdssektorn.

Vad är det egentligen som händer – på en riktigt bra arbetsplats?
Föreläsningen sätter psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i nytt ljus, och handlar om hur man skapar en välfungerande, engagerad och hälsobefrämjande arbetsplats. Man kan kalla det för arbetsglädje. Clas Malmström är psykiater och psykoterapeut, frilansande företagsläkare, specialist inom beteendemedicin och rehabilitering och en av få stressforskare som har tittat på fenomenet positiv stress, dvs hur engagemang och effektivitet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Valbara seminarier (totalt 6 seminarier) – se urval/exempel nedan:

Från central avsiktsförklaring till lokal verkstad i Varbergs kommun
Varbergs kommunpolitiker informerades tidigt om parternas avsiktsförklaring och önskade se en lokal handlingsplan. En sådan togs fram, och omfattade aktiviteter inom i stort sett samtliga punkter. Två år senare har många av handlingsplanens aktiviteter genomförts.

Kristina Taremark, personaldirektör och Susann Börjesson, verksamhetschef Kommunhälsan berättar vilka framgångsfaktorerna var och hur man gjorde.

Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa
ADA+ är en strukturerad dialogmodell som har utvecklats inom hälso- och sjukvården för att främja dialog mellan arbetsgivare och medarbetare och underlätta återgång i arbete. Modellen innebär att en rehabiliteringskoordinator genomför strukturerade intervjuer med medarbetaren och arbetsgivaren. Detta för att ge stöd i processen med en konkret och gemensam plan för återgång i arbete, innehållande anpassning av arbete med tydlig ansvarsfördelning.

Therese Eskilsson, Umeå universitet, beskriver metod och resultat från ett nyligen avslutat projekt.

Läs HELA programmet och se mer info på afaforsakring.se

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar