Seminarium: Ny kunskapsöversikt om tumbasartros

Tumbasartros är relativt vanligt och kan leda till påtagliga besvär som ibland kräver kirurgiska åtgärder. Artrosen kan göra mycket ont och det kan vara svårt att greppa med tummen. Smärtan kan också leda till att det är svårt att ta i med full kraft vid tyngre lyft.

Den 6 september bjuder vi in till ett frukostseminarium som redovisar en kunskapsöversikt om tumbasartros. Översikten behandlar arbetets betydelse för uppkomst/förekomst av artros i en av tummens leder, karpometakarpalleden.

Målsättningen har varit att bedöma om och i vilken grad exponeringar i arbetslivet påverkar risken att drabbas av tumbasartros. Finns det tillräckligt med kunskap för säkra slutsatser om samband mellan arbetsrelaterade exponeringar och tumbasartros? Hur ser studierna som gjorts ut? 

Kunskapsöversikten har gjorts av Christina Bach Lund, Sigurd Mikkelsen och Jane Frølund Thomsen från Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling vid Bispebjerg Hospital i København.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på vår webbplats 

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Camilla Arvenberg: camilla.arvenberg@afaforsakring.se senast 5 september.

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: afaseminarier@afaforsakring.se

Tid: Torsdag 6 septemer kl 08.30–10.00, frukostmingel från kl 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar