Tjänstepension ger balans – och kollektivavtalade försäkringar ger ett extra skydd vid sjukdom och arbetsskada

Report this content

Den 27 september firas för elfte året i rad Tjänstepensionens dag och årets tema är ”Tjänstepension ger balans”. För att uppmärksamma detta har initiativtagarna bakom dagen tagit hjälp av influencern Lady Silver och hennes balansövningar i sociala medier. Bakom initiativet står ett 20-tal aktörer inom pensionsbranschen, däribland Afa Försäkring, som hanterar de kollektivavtalade försäkringar som betalar premier till tjänstepensionen om man blir sjuk eller skadar sig på jobbet.

Johan Ljunqvist kommunikationsdirektr p Afa Frskring Fotograf Kristina Saln
Johan Ljunqvist, kommunikationsdirektör på Afa Försäkring. Fotograf: Kristina Sahlén.

Att ha tjänstepension via arbetsgivaren är en viktig del av pensionen. Alla som betalar in skatt tjänar in till sin allmänna pension, men tjänstepensionen kommer via arbetsgivaren och är en stor del av den framtida pensionen. Därför är det viktigt att ha koll på sin tjänstepension – och att man genom sitt kollektivavtal har ett extra premieskydd om man blir sjuk eller skadar sig på jobbet!

Lady Silver uppskattar sin tjänstepension

I år har tjänstepensionsbolagen och Pensionsmyndigheten, som står bakom Tjänstepensionens dag, tagit hjälp av influencern Lady Silver för att uppmärksamma dagen. Hon är en pensionerad barnmorska som gillar att röra på sig och har många följare, även i yngre åldrar, i sociala medier. Under en veckas tid, fram till Tjänstepensionens dag den 27 september, har hon utmanat sina följare med tre olika balansövningar.

– Under hela mitt yrkesverksamma liv har tjänstepension varit en viktig del att tjäna in för att få livet och ekonomin mer i balans när jag väl skulle gå i pension. Tjänstepensionen har gett mig trygghet och idag gör jag det jag gillar allra mest – träna och röra på mig. Därför har jag, tillsammans med Tjänstepensions Dag-aktörerna, tagit fram utmaningen ”Tjänstepension Ger Balans”, där jag utmanar er med tre olika balansövningar. Gör övningarna du med och se till att ha koll på din tjänstepension, säger Lady Silver.
Se mer om hur Lady Silver uppmärksammar Tjänstepensionens dag här.

Vad har tjänstepension med kollektivavtalade försäkringar att göra?

– Anledningen till att Afa Försäkring är med som en av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag, är att ett par av de kollektivavtalade försäkringarna har koppling till tjänstepensionen. Men få känner till att kollektivavtalen skyddar tjänstepensionen vid sjukdom och arbetsskada, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på Afa Försäkring.

– När du är sjuk eller föräldraledig betalar inte din arbetsgivare premier till din tjänstepension. Då finns kollektivavtalade försäkringar som gör det istället. Vi har två olika försäkringar som övertar arbetsgivarens betalning av premier till tjänstepensionen. En för privat eller kooperativt anställda arbetare och en för kommunalt anställda arbetstagare.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in medarbetarens pensionspremie under tiden denne får år sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning. Den gäller för den som är privat anställd arbetare, kooperativt anställd arbetare, kooperativt anställd tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln eller företagare som tecknat egen försäkring.

Avgiftsbefrielseförsäkringen betalar in medarbetarens pensionspremie under tiden denne får sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta eller Särskild AGS-KL-förmån. Denna försäkring gäller för den som är anställd inom kommun, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL eller KAP-KL, företagare som tecknat egen försäkring.

Har du tjänstepension och har du koll på den?

Om du har tjänstepension får du ett årsbesked varje år från ditt tjänstepensionsbolag. Men om du inte vet om du har tjänstepension kan du fråga din arbetsgivare. För att se över din tjänstepension och andra pensioner kan du logga in på minpension.se.

Mer information: tjanstepensionensdag.se

Om Tjänstepensionens dag: Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar.

Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in.

Det är också få anställda som frågar om de får tjänstepension, men det är heller inte många arbetsgivare som faktiskt berättar om den fina löneförmån som företaget erbjuder sina anställda.

Därför har pensionsbranschen gått samman och uppmärksammar tjänstepensionen en dag om året. Vi vet hur viktig den är för allas pensioner och tycker att den borde få mer uppmärksamhet!

Deltagande bolag och myndigheter år 2021:
Afa Försäkring, AMF, Alecta, Avtalat, Collectum, Folksam, Folksam-LO Pension, Fora, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar, Minpension, Movestic, OFR, Pensionsmyndigheten, Pensionsvalet, PRI, PTK, Skandia och SPV.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.www.afaforsakring.se

Taggar: