Unga i arbetslivet och psykisk ohälsa uppmärksammas

Report this content

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre. Den 3 oktober arrangeras en paneldiskussion på temat Unga vuxna, psykiska besvär och arbete på Karolinska Institutet. AFA Försäkring, som på uppdrag av arbetsmarknadens parter satsar sammanlagt 80 miljoner kronor på två olika forskningsprogram inom området, deltar i panelen.

Ung i argbetslivet Foto Emilia BergmarkJimnez Teknikfretagen
AFA Försäkring satsar, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, totalt 80 miljoner kronor i de två olika forskningsprogrammen Ung i arbetslivet och Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Foto: Emilia Bergmark-Jiménez, Teknikföretagen.

– Tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad och det saknas kvalitativa studier. Statistik från vår skadedatabas visade att psykisk ohälsa och långvarig sjukfrånvaro ökade under åren 2010–2016 i den yngre åldersgruppen, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring. Den 3 oktober deltar hon i en paneldiskussion om unga vuxna, psykiska besvär och arbete på Karolinska Institutet.

80 miljoner till forskning om psykisk ohälsa och unga i arbetslivet

AFA Försäkring satsar, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 40 miljoner kronor i forskningsprogrammet Ung i arbetslivet.

– Åtta forskningsprojekt har beviljats stöd för att under fyra år studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. Vår förhoppning är att programmet ska resultera i konkreta åtgärder som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet, säger Susanna Stymne Airey.

Ytterligare ett FoU-program, Att leva och arbeta med psykisk ohälsa, tilldelas ett lika stort stöd på 40 miljoner kronor. Forskningen inom detta fyraåriga FoU-program ska studera orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

– Det saknas fortfarande kunskap på området, bland annat om vad som förbättrar livssituationen och arbetsdeltagande och vad som stärker arbetsförmågan. Genom denna satsning vill arbetsmarknadens parter agera och bidra till att få fram ny kunskap och konkreta verktyg som gör en direkt skillnad för individ, arbetsplats och samhälle. Syftet är att det ska ha relevans för arbetare i privat sektor och leda till praktisk nytta i en nära framtid, säger Susanna Stymne Airey.

Mer information:

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Läs mer om AFA Försäkrings FoU-program: Ung i arbetslivet

Läs mer om AFA Försäkrings FoU-program: Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Läs mer om Unga vuxna, psykiska besvär och arbete på Stockholm Insurance Medicine Lecture, Karolinska Institutet, den 3 oktober. Arrangörer: The Division of Insurance Medicine and The Department of Clinical Neuroscience at Karolinska Institutet (KI).

Kontakt:
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar