Vinna eller försvinna – attityder och hantering av arbetskraft i olika åldrar

På ett frukostseminarium den 8 februari presenteras en studie om attityder till äldre anställda och om hur organisationer kan skapa en hållbar strategi för att hantera arbetskraft i olika åldrar.

Andelen äldre sysselsatta arbetstagare ökar i hela Europa. Pensionsåldern skjuts upp för att anpassas till den nya demografiska fördelningen och äldre uppmanas att aktivt delta på arbetsmarknaden så länge som möjligt – men hur ser attityderna gentemot äldre arbetstagare ut?

Äldre arbetstagares ställning har förbättrats de senaste åren, främst äldre med specifik kompetens är eftertraktade. Arbetsgivare föredrar däremot att behålla äldre arbetstagare framför att rekrytera dem. För en hållbar utveckling krävs att organisationer anpassar verksamheten till allt äldre medarbetares förutsättningar, där föreställningar och attityder om minskad produktivitet hos äldre medarbetare uppvägs av erkänd specifik kompetens och erfarenhet hos de äldre.

Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, presenterar en studie vars syfte har varit att undersöka attityder gentemot äldre arbetstagare och uppfattningar om hur olika organisationer kan realisera en strategi för åldershantering (age management).

Genom intervjuer i fokusgrupper har erfarenheter hos olika medarbetare från stora och små privata företag och offentliga organisationer samlats.

Under seminariet presenterar Mikael Widell Blomé resultaten från sin forskning och berättar mer om hur förutsättningarna kan se ut för ett långt och hälsosamt arbetsliv. Han uppmärksammar även behovet av strategier för åldershantering och vikten av att öka kunskaperna inom området och att hitta medvetna arbetssätt för att bygga positiva attityder gentemot äldre medarbetare.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling på linda.harling@afaforsakring.se senast 7 februari.
Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se 

Tid: Fredag 8 februari kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00.
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

 

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Dokument & länkar