• news.cision.com/
  • AFA/
  • AFA satsar 1,4 miljoner kronor på studie kring nack- och armsmärtor hos unga

AFA satsar 1,4 miljoner kronor på studie kring nack- och armsmärtor hos unga

Report this content

AFA satsar 1,4 miljoner kronor på studie kring nack- och armsmärtor hos unga Försäkringsbolaget AFA satsar nu på att få fram bättre samband mellan arbete och besvär i rörelseorganen. I ett av forskningsprojekten ska 1 800 nu friska ungdomar följas under två år. Genom studien hoppas forskarna få veta vad som orsakar prestationsnedsättning på grund av smärtor i nacke och armar. Mycket tyder på att fritid och individuella faktorer spelar lika stor roll som arbetsfaktorer. Vår teoretiska utgångspunkt är att hälsa, prestationsförmåga, kompetens- och kreativitetsutnyttjande är beroende av arbetsförhållanden, fritidsförhållanden och individuella faktorer, säger Mats Hagberg på avdelningen för Yrkesmedicin, vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. I en tidigare studie av 1 283 datoranvändare rapporterade 8 procent att de drabbats av nedsatt prestationsförmåga i arbetet på grund av muskelvärk. Samtidigt var det bara 20 procent av dessa som sjukskrev sig på grund av sina besvär. Den grupp som nu ska följas består av män och kvinnor från läkarprogrammet och datalinjen på universitet eller högskola samt från gymnasiets omvårdnadsprogram. Om och när personer i gruppen får besvär från nacke eller axlar undersöks de och intervjuas om vilka faktorer de själva anser har förbättrat eller försämrat prognosen. Forskarna räknar med att omkring 100 individer ur denna grupp kommer att insjukna i värk som innebär prestationsnedsättning under 2003. Projektet syftar till att söka svar på bland annat följande frågor: ·Vilken betydelse har arbets- fritids- och individfaktorer för uppkomst och prognos när det gäller prestationsnedsättning på grund av smärtor i nacke-arm? ·Vilken betydelse har den egna uppfattningen om orsaken till smärtan för prognosen? ·Påverkas prognosen för prestationsnedsättning på grund av smärtor i nacke-arm av neuroser och lättare depressioner? Gruppen ska följas under 2003 och 2004 och därefter ska data utvärderas. AFA har beslutat att anslå sammanlagt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt som kan ge bättre besked om sambanden mellan arbete och sjukdomar i rörelseorganen (rygg, nacke, axlar etcetera). Bakgrunden är den forskningsrapport som presenterades för ett år sedan. Den visade att det finns svaga vetenskapliga samband mellan arbete och besvär i rörelseorganen. För mer information kontakta: Mats Hagberg, professor Sahlgrenska Akademin, telefon: 031-343 81 11, mobil 0706-929 393 Agneta Östberg Forsell, Informationschef AFA, telefon: 08-696 46 13, 0708-92 85 78 AFA är gemensam organisation för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Organisationens huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA stödjer även forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021029BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021029BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar