AFA satsar 35 miljoner kronor på forskning om fetma

Nu startar försäkringsorganisationen AFA ett nytt forskningsprogram om fetma och övervikt. Totalt avsätts 35 miljoner kronor mellan 2006 och 2008. Avsikten är att ge anslag till ett större antal forskningsprojekt på området.

Övervikt och fetma är ett utbrett och snabbt växande folkhälsoproblem. Det innebär allvarliga konsekvenser som för tidig död och ökande kostnader för sjukskrivning och vård. Det nya forskningsprogrammet ska ge anslag till ett antal större forskningsprojekt inom främst epidemiologi, kost och beteende, lära ut nya beteenden och medvetandegöra gamla mönster kring mat (interventionsanalyser) samt fysiologin bakom ätande och mättnadskänslor. De forskningsprojekt vars resultat, inom en relativt snar framtid, kommer att kunna användas i långsiktiga program, ska prioriteras. Även projekt som utreder och belyser hälsoekonomiska aspekter av övervikt och fetma välkomnas. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2005. AFA är en av Sveriges största anslagsgivare till forskning om arbetsmiljö och hälsa och år 2003 satsade företaget totalt 130 miljoner kronor på forskning inom dessa områden. För mer information kontakta Staffan Linell, AFA Forskning, 08-696 46 30, 0708-92 85 71

Om oss

AFA administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Dokument & länkar