AFA satsar 5,5 miljoner kronor på ryggakut på Volvo

Report this content

AFA satsar 5,5 miljoner kronor på "ryggakut" på Volvo Försäkringsbolaget AFA satsar nu på att få fram bättre samband mellan arbete och besvär i rörelseorganen. Det största projektet, som tilldelats 5,5 miljoner kronor, innebär att forskare från Sahlgrenska akademin och personal från företagshälsovården Alviva under tre år driver en "ryggakut" på Volvo i Göteborg. De anställda som får besvär med nacke eller rygg ska snabbt uppsöka "ryggakuten", som då genomför en mycket omfattande undersökning. Vi gör en mycket noggrann undersökning av ryggen och undersöker också vilket eller vilka arbetsmoment den drabbade utförde när besvären uppstod. Vi kommer att rekonstruera och videofilma positioner, rörelser och materialhantering. Dessutom får den drabbade svara på en mängd frågor om bland annat sin hälsa och om sin psykosociala arbetssituation, säger Tommy Hansson, professor vid yrkesortopediska enheten vid Sahlgrenska Akademin. Om undersökningen visar att besvären är orsakade av arbetet undersöks patienten med magnetkamera, ultraljud och EMG. Det finns helt nya avancerade metoder för att avslöja även väldigt små skador på skelett, nacke och muskler. Det är därmed först nu som det blivit tekniskt möjligt att bedriva denna typ av forskningsprojekt, säger Tommy Hansson, som räknar med att omkring 200 Volvoanställda kommer att delta i studien. Det sista steget i projektet blir att sätta in adekvat behandling och ge råd till de som drabbats av belastningsskador om hur de ska kunna bli fria från besvär. Patienterna får bland annat veta att dokumenterat bästa behandlingen mot denna typ av skada är att trots besvären vara så normalt fysiskt aktiv som möjligt, säger Tommy Hansson. AFA beslutade att anslå sammanlagt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt som kan ge bättre besked om sambanden mellan arbete och sjukdomar i rörelseorganen (rygg, nacke, axlar etcetera). Bakgrunden är den forskningsrapport som presenterades för ett år sedan. Den visade att det finns svaga vetenskapliga samband mellan arbete och besvär i rörelseorganen. För mer information kontakta: Professor Tommy Hansson, Sahlgrenska Akademien, tel. 031-342 34 06 Madelaine Rosén, VD Alviva/Volvo, tel. 031-322 19 00 Agneta Östberg Forsell, Informationschef AFA, telefon: 08-696 46 13, 0708-92 85 78 AFA är gemensam organisation för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Organisationens huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA stödjer även forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021106BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021106BIT01070/wkr0003.pdf

Dokument & länkar