Från forskning till samhällsnytta

Så sänkte vi sjukfrånvaron – Möt forskare från Karolinska Institutet samt Stora Enso Skutskärs bruk, Oxelösunds kommun och Frigoscandia Distribution

I morgon torsdag den 11 november presenterar Karolinska Institutet den preliminära slutrapporten av AHA-projektet; Arbete och Hälsa i process- och verkstadsindustri inför 2000-talet. Forskningsprojektet pågick i tre år på fyra större industriföretag och omfattade förebyggande insatser och rehabilitering av medarbetarnas livsstil och hälsa kombinerat med insatser kring psykosocial arbetsmiljö. Alla företagen uppvisar mycket goda resultat med markant minskad sjukfrånvaro, förbättrad hälsa och ökad produktivitet. Under presskonferensen möter ett av de deltagande företagen, Stora Enso Skutskärs bruk, media och berättar om sina erfarenheter från projektet. Kunskaperna från forskningsprojektet tillämpas i försäkringsorganisationen AFA:s arbetsmiljöprogram. Under presskonferensen presenterar två programdeltagare – Oxelösunds kommun och logistikföretaget Frigoscandia – hur de på kort tid dramatiskt har minskat sjukfrånvaron och kostnaderna samt ökat produktiviteten med hjälp av det nya arbetssättet. Datum och tid: Torsdag 11 november kl. 10.00-11.30 Plats: AFA (Hörsalen) Klara Södra Kyrkogata 18 Stockholm För mer information kontakta: Sabina Bossi, pressekreterare Karolinska Institutet, 08-524 838 95, 070-224 38 95 Johanna Sarfati, pressansvarig AFA Arbete och Hälsa 08-696 48 18, 070-893 95 18 Maila din anmälan till johanna.sarfati@afa.se

Om oss

AFA administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Dokument & länkar