Tibro pilotstad för ny arbetsmiljöbuss

I dag startar projektet Vinnande arbetsliv i Tibro. Projektet innebär att en buss försedd med verktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön och öka produktionen i träindustrin, besöker staden mellan 22 november och 3 december. I vår väntar nya besök i Vetlanda/Nässjö. Projektet är ett samarbete mellan Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogs- och Träfacket, IVF Industriforskning och utveckling AB och försäkrings-organisationen AFA. Media välkomnas i dag måndag eftermiddag samt i morgon den 23 november då alla finns alla på plats; fackförbund, arbetsgivare och företag. Vinnande arbetsliv är en större utbildningsinsats i form av en arbetsmiljölastbil som besöker Tibro under två veckor. I bussen finns experter som informerar om förbättringsverktyg och metoder för att förbättra arbetsmiljön och hälsan i träindustrin. Fokus ligger på belastningsergonomi, riskhantering och stressrelaterad ohälsa kopplat till produktivitet. Man kommer även visa exempel från företag där dessa verktyg och metoder skapat tillväxt och goda arbetsvillkor. Trä- och möbelföretag i regionen har bjudits in och intresset har varit stort. - Med bussen når vi företag vi annars inte kommer i kontakt med. Denna uppsökande verksamhet med möjlighet att diskutera problem och idéer är ett helt nytt sätt att angripa branschens arbetsmiljöproblem, säger Mats Karling, projektledare IVF. Sveriges farligaste jobb Statistik från AFA visar att träindustriarbetare löper nästan fyra gånger så stor risk jämfört med andra yrkesgrupper att drabbas av en allvarlig arbetsskada eller arbetssjukdom. När det gäller risken att drabbas av en invalidiserande skada är den åtta gånger så stor. - Vilken bransch eller vilket skadefenomen som ska prioriteras i det förebyggande arbetet beslutas utifrån våra skaderegister. De visar att träindustrin är mycket skadedrabbad och kräver omfattande satsningar, bland annat för att nå branschens småföretag som ofta saknar egna resurser, säger Joakim Lindberg, projektledare AFA. Sedan ett år driver AFA ett pilotprojekt i Tibro där man tillsammans med företag i regionen utformar en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt anpassad för småföretag i träindustrin. Projektet är en del i parternas arbetsmiljöprogram Bättre arbetsmiljö och hälsa som drivs av AFA. Som en del i det arbetet har Vinnande arbetsliv bjudits in för att visa på sambandet mellan arbetsmiljö och produktion. Schema för bussen (vissa tider saknas) Datum Tid Företag Mån 22 nov 8.00-13.00 Emströms möbler Mån 22 nov 14.00-16.00 Citymöbler Tis 23 nov 9.30-13.00 Tommy A. Bonarverkstad Tis 23 nov 14.00-16.00 Noas Snickeri Ons 24 nov 8.00-13.00 Formidabel Ons 24 nov 14.00-16.00 Möbelboning Tors 25 nov 14.00-16.00 Plåt & Metall Fre 26 nov 8.00-12.00 Tengberts sovrumsmöbler Mån 29 nov 8.00-12.30 TibroKök Mån 29 nov 13.00-16.00 Rol TreeFurn Tis 30 nov 8.00-13.00 Tibro Flooring Tis 30 nov 14.00-16.00 Dahlgrens Möbelfabrik Ons 1 dec 8.00-13.00 OFFECCT Ons 1 dec 14.00-16.00 Anton Wards Tors 2 dec 09.20-12.30 Tibrodörren Fre 3 dec Ej fastställt Ej fastställt Rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2004” finns att ladda ned i sin helhet på www.afa.se. För ytterligare information kontakta Mats Karling, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB, 031-706 61 75, 0707-80 61 75 Joakim Lindberg, projektledare AFA, 08-696 45 91, 0708-93 95 01 AFAadministrerar avtalsförsäkringar,bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se Bättre arbetsmiljö och hälsa är ett omfattande arbetsmiljöprogram för det privata näringslivet. Programmet genomförs av AFA på uppdrag av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Läs mer på www.afa.se

Om oss

AFA administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Dokument & länkar