Flest yrkeshögskoleutbildningar till Plushögskolan AB

Report this content

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan presenterat resultatet av fjolårets ansökningsomgång för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning. Plushögskolan AB har genom Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan tilldelats 29 utbildningar, vilket är flest av alla yrkeshögskolor i Sverige.Rekordmånga ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning, skickades in under hösten 2020. Behovet av kompetensomställning och yrkesväxling är stort i spåren av pandemin. Av totalt 1482 ansökningar beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 484 utbildningar. Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan, som ingår i Plushögskolan AB, beviljades totalt 29 utbildningar med första start hösten 2021.

– Det är med stolthet och glädje vi tagit emot beskedet om att vi får starta 29 utbildningar. Nu befäster vi vår ställning som en viktig samhällsaktör. Beskedet är ett resultat av nära samarbete med näringslivet, branschföreträdare, tidigare studerande och naturligtvis MYH. Det innebär att vi nu kan erbjuda fler deltagare möjligheten att studera till ett yrke med goda chanser till jobb direkt efter utbildningen, säger Helena Matthews, verksamhetschef vid Plushögskolan AB.

Satsningar på Sveriges infrastruktur och IT-säkerhet

Teknikhögskolan beviljades 20 utbildningar, bland dessa finns tre helt nya utbildningar inom järnväg, infrastruktur och IT-säkerhet.

Regeringen har gjort stora satsningar på järnvägen i Sverige och utökat resurserna för järnvägsunderhåll. Kompetens inom området är viktig och efterfrågad för att effektivisera transport av både gods och personer, stärka järnvägens tillförlitlighet och nå framtida klimatmål.

- Att MYH beviljade starter av utbildningarna Anläggningsingenjör järnväg och Mätningsingenjör järnväg visar hur viktiga de här områdena är och att det finns ett stort kompetensbehov som Teknikhögskolan kommer att kunna fylla, säger Feven Tesfai, affärsområdesansvarig vid Teknikhögskolan.

IT-säkerhet är ett annat område som växer snabbt när många samhällsfunktioner blir allt mer digitaliserade. IT- och Telekomföretagen bedömer att det behövs 70 000 personer med spetskompetens inom det här området innan år 2022. Nu kan Teknikhögskolan bidra genom en helt ny YH-utbildning till IT-säkerhetsspecialist.

- Vi har nära kontakt med företag och branschorganisationer för att kunna satsa på rätt utbildningar. Vid den här ansökningsomgången har vi främst fokuserat på nya innovationer, säger Feven Tesfai.

Fortsatt förtroende för affärs- och vårdutbildningar

Affärshögskolan har fått klartecken att förnya starter av flera utbildningar, vilket är ett kvitto på gott resultat. Här finns bland annat Affärsinriktad redovisningsekonomInköpare och upphandlare, samt Payroll Controller i listan över utbildningar som startar under höstterminen i år.

Även Vårdyrkeshögskolan får förnyade starter, genom tilldelningen av Tandsköterska och Instrument- och steriltekniker.

Planeringsarbetet pågår redan för fullt. Från och med 10 februari går det att ansöka till höststarterna 2021.

Kontaktperson

Helena Matthews
Verksamhetschef - Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan
T: 08 – 402 37 01
E: helena.matthews@plushogskolan.se

Affärshögskolan startade 2006 och är tillsammans med systerskolorna Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan en del av bolaget Plushögskolan AB. I 25 år har vi bedrivit utbildning i nära samarbete med företag och organisationer. Idag är vi Sveriges största yrkeshögskoleaktör med cirka 80 medarbetare runt om i landet.

Media

Media