Inledande diamanthalter över förväntan på Africa Resources projekt i Kongo (DRC)

Africa Resources AB (publ) har utvunnit de första diamanterna från alluvial malm inom bolagets diamantprojekt längs Kasai-floden i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) (se bifogat bildmaterial). Bolaget har nu kommit igenom sandlagret fram till det översta diamantförande, mer finkorniga, alluviala materialet och har kunnat påbörja den reella diamantutvinningen. Detta har lett fram till att de första diamanterna har kunnat utvinnas genom bolagets processverk. Ett första ton alluvial malm har sorterats och innehöll diamanter motsvarande 14,1 carat. Detta att sätta i relation till traditionell alluvial diamantutvinning på land som oftast har genomsnittliga halter kring 0,5 carat/ton. Enligt en oberoende mineralresursbedömning utförd 2008 av Venmyn Deloitte i Sydafrika på licensen gjordes bedömningen att området omfattar ca 600 000 ton av diamantförande alluvial malm på flodbädden med en genomsnittlig halt om ca 3 carat/ton.

Africa Resources utvinning kommer successivt skalas upp i takt med att fyndighetens utformning och djup blir mer känd och den operativa ledningen får ett ännu bättre underlag för en optimal utvinningstakt och därmed nödvändig produktions- och sorteringskapacitet. Värdet av diamanterna varierar men bedöms i nuläget ligga på i genomsnittligt intervall 100–200 USD/carat. Efterhand som bolaget får allt större utvinningsvolymer kommer Bolaget att kunna skapa sig en god uppfattning om omfattningen av diamantfyndigheten.

Bolaget har haft en del inkörningsproblem med muddringsverket bl.a relaterat till elektroniken som orsakat stopp och väntetider. Bolagets lokala organisation har dock, trots en utmanade miljö, begränsad infrastruktur och tillgång till reservdelar, snabbt lyckats lösa dessa problem under hand vilket ytterligare stärker bolaget syn på värdet i den lokala organisation som håller på att byggas upp. 

Baserat på mineralresursbedömningar gjorda på licensen i enlighet med standarden för offentliggörande av mineralresurser, NI 43–101, bedömer bolaget att det finns omfattande volymer diamantförande grus i den flod Africa Resources nu processar liksom i närliggande floder i området som bolaget avser att arbeta på i framtiden.

”Det är glädjande att få bevis på att bolagets idé har varit korrekt. Diamanter är tyngre än det mesta av det övriga materialet i floderna varför de vaskas och koncentreras naturligt av vattnet och ansamlas logiskt i det material som följer under det översta lagret av sand. Diamanthalterna i detta material är ofta höga vilket gör DRC och detta område intressant om man har processkapacitet. Bolagets ledning har arbetat med kongolesiska projekt sedan 2011, byggt upp nätverk och en organisation, utvärderat projekt och licenser, testat import-, exportprocesser, regelverk, lagar och först nu genom vårt lokala dotterbolag gjort vår första mindre investering i ett kongolesiskt projekt. Landet har sina utmaningar men vi ser en stor potential för bolag som lyckas etablera en lokal närvaro med tillgång till licenser och projekt. Africa Resources har kommit en bra bit i skapandet av en koncern med fokus på kongolesiska projekt, vi ser med tillförsikt framåt på bolagets verksamhet i ett intressant tillväxtland”, säger Thomas Häggkvist, VD Africa Resources AB.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med den 31 maj 2018.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar