Små diamanter har påträffats i det överliggande sandlagret i Africa Resources projekt i Kongo

Africa Resources AB (publ) har sedan i början av juni i år, med bolagets nyanskaffade muddringsverk som bas, arbetat med att avlägsna det överliggande sandlagret på diamantfyndigheten i bolagets diamantprojekt i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC). 

Diamanter har en hög densitet vilket medför att det översta sandlagret sällan innehåller diamanter. Av den anledningen behöver detta lager tas bort som överskottsmaterial/bearbetningsavfall vid utvinning av diamanter under vatten. Africa Resources har nu i samband med detta arbete funnit små diamanter i sandlagret (se bifogade bilder) ovanför diamantfyndigheten. Detta är enligt bolaget ovanligt och ger positiva indikationer inför den kommande alluviala diamantutvinningen. Bolaget bedömer att det inom kort kan avsluta arbetet med bortforsling av det överliggande sandlagret för att därefter inleda processandet av det underliggande diamantförande gruset.

Utöver de små diamanterna har även en strax under 1 carat diamant hittats i ett av stenblocken som rensats bort från fyndigheten.

”Vi har nu snart arbetat oss igenom det överliggande sandlagret och har därigenom möjliggjort åtkomst till diamantförande alluvial malm. Detta innebär att vi med stor sannolikhet kan påbörja utvinning av diamanter på bolagets projekt inom kort. Att vi redan i detta skede finner diamanter är positivt och bekräftar ledningens syn på bolagets projekt och potentialen avseende diamantutvinning i detta område”, säger bolagets VD Thomas Häggkvist.

För ytterligare bildmaterial avseende projektet se instagram: @africanresources

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

Mobnr DRC: +243 993 063 382

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Africa Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 08.50.

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med den 31 maj 2018.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar