• news.cision.com/
  • AFRY/
  • ÅF Pöyry års- och hållbarhetsredovisning för 2020 är nu publicerad

ÅF Pöyry års- och hållbarhetsredovisning för 2020 är nu publicerad

Report this content

ÅF Pöyry AB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 och den finns tillgänglig på företagets webbplats afry.com.

I denna presenteras bolagets affärsstrategi med starkt fokus på hållbarhet, digitalisering och tillväxt i transformativa segment. Vi redovisar även uppdaterade hållbarhetsmål, bland annat att bolaget skall nå nettonoll CO2-utsläpp från den egna verksamheten till 2040 samt att bolaget ska uppnå 40 procent kvinnliga ledare till 2030. De finansiella målen är oförändrade.

”Tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare accelererar vi omställningen till ett hållbart samhälle. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit under 2020 och ser framemot att fortsätta arbetet för att tillsammans lösa några av vår tids stora utmaningar, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef AFRY.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations

ebba.vassallo@afry.com

 

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 15.00.

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future