AFRY blir partner till 1.5°C Business Playbook

Report this content

AFRY blir nu partner till världens första ”Business Playbook” för exponentiell klimatomställning. Initiativet lanserades i januari 2020 på World Economic Forum i Davos, och målet är att få företag och organisationer att anpassa sina klimatstrategier efter 1,5-gradersmålet och uppnå klimatneutrala koldioxidutsläpp senast år 2050.

– Tillsammans med våra kunder kan vi på AFRY bidra till att lösa några av vår tids största utmaningar. Vi sätter verksamhetens mål i linje med 1.5°C Business Playbook så att vi kan fatta beslut baserade på den senaste forskningen och ambitionen är att förhindra en global temperaturökning på över 1,5 grader. Det betyder att vi måste se till att halvera våra utsläpp varje årtionde tills vi uppnått klimatneutralitet senast år 2050, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, AFRY.

1.5°C Business Playbook är ett ramverk från Exponential Roadmap Initiative som samlar teknikinnovatörer, forskare, näringsliv och organisationer.

– Med hjälp av 1.5°C Business Playbook kan vi skala upp existerande tekniska lösningar och åstadkomma verklig förändring. I kombination med digitalisering och innovativa samarbeten kan vi skapa effektiva klimatåtgärder som vi behöver få på plats nu, säger Marie Trogstam, Head of Sustainability AFRY.

Genom partnerskapet kommer AFRYs klimatstrategi baseras på den senaste forskningen och meriterade experter på området, som Johan Falk och Johan Rockström, är involverade.

– Strategin i Playbook ligger i linje med målet att minska den globala uppvärmningen till 1,5°C. Den enda vägen för att nå dit är stora utsläppsminskningar i alla branscher under det kommande decenniet. Med Playbook visar vi att detta är möjligt, säger Johan Rockström, Director of Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

1.5°C Business Playbook består av fyra pelare: först, att reducera de egna utsläppen och sedan reducera i värdekedjan. Den viktigaste, tredje pelaren, är att transformera företagets produkter, tjänster och projekt för att generera låga eller inga utsläpp, eller till och med minska mängden koldioxid i atmosfären. Den fjärde pelaren handlar om att hitta partnerskap som kan accelerera klimatomställnigen.

Om 1.5°C Business Playbook:

Lanseringen under World Economic forum i Davos 2020 gjorde The 1.5°C Business Playbook till världens första ramverk för exponentiell klimatomställning. Det är ett konkret verktyg för att hjälpa organisationer och företag sätta mål i linje med 1,5-gradersmålet. Med enkelhet, snabbhet och grund i den senaste vetenskapen underlättar ramverket de första stegen mot att halvera utsläppen och att nå målen i Parisavtalet.

Tillsammans med AFRY ingår över 30 olika partners i The 1.5°C Business Playbook, som International Chamber of Commerce (ICC), WWF, Ericsson, IKEA, Scania och Skanska.

www.exponentialbusiness.org

 

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nyman, global presschef

070–646 95 55

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Prenumerera

Dokument & länkar