AFRY erhåller uppdrag för motorväg i Norge

Report this content

AFRY har slutit ett avtal med den franska entreprenören Eiffage, avseende detaljprojektering av en ny 17 km lång fyrfilig motorvägssträcka av E18 i östra Norge. Det totala värdet för vägutbyggnaden är cirka 5 miljarder norska kronor.

Eiffage slöt avtalet med Nye Veier i slutet av 2020. E18-sträckan Landgangen–Rugtvedt är ett av de största och mest komplexa infrastrukturprojekt i Norge. Det omfattar en rad broar och tunnlar. För att optimera samarbetet mellan de olika parterna kommer en helt digital plattform att användas.

– Att vinna detta kontrakt betyder mycket för AFRY i Norge. Vi ser fram emot att använda vår omfattande kompetens för att lösa utmaningarna och utveckla en heltäckande och hållbar infrastrukturlösning tillsammans med Eiffage och Nye Veier. För oss som ingenjörs- och designföretag är det en fjäder i hatten att få leverera det första CEEQUAL-miljöcertifierade vägprojektet till Nye Veier, säger Anton Husøy, Transportdirektör inom AFRY.

Samarbetet mellan Eiffage och AFRY inleddes genom informella samtal för mer än två år sedan.

– Eiffage är en mycket kompetent och innovativ entreprenör med bred erfarenhet från stora och komplexa internationella infrastrukturprojekt. Eiffage etablerades under första hälften av artonhundratalet och har, för att bara nämna några av många referensprojekt, varit engagerat i byggandet av Louvrepyramiden, operahuset i Sydney och Millau viadukten i Frankrike, säger Husøy.

I sitt första projekt i Norge samarbetar Eiffage med AFRY för att utveckla projektdesignen.

– Förutom att arbeta med utvecklingen av det övergripande konceptet delar vi med oss av vår kunskap om den norska marknaden och våra erfarenheter av Nye Veiers upphandlingsprocess – och vi har introducerat andra norska partners till Eiffage, säger Husøy.

– Med den allt hårdare konkurrenssituationen på marknaden har planering och samarbete blivit ännu viktigare för att bli vald som partner. Min erfarenhet är att de bästa lösningarna föds i kompletterande team som förstår utmaningarna, tar fram det bästa hos varandra och skapar synergier i projekten, tillägger Arnt-Ivar Weum, anbudschef och nu även chef för E18-projektet inom AFRY.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef

070 292 6826

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afry.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar