• news.cision.com/
  • AFRY/
  • AFRY ingår avtal om att förvärva Vahanen, ett finskt konsultföretag inom fastigheter

AFRY ingår avtal om att förvärva Vahanen, ett finskt konsultföretag inom fastigheter

Report this content

AFRY har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Vahanen Group, ett finskt multidisciplinärt konsultföretag med fokus på bygg- och fastighetssektorn.

Förvärvet kommer att komplettera och stärka AFRYs bygg- och fastighetsverksamhet i Finland, en av AFRYs nyckelmarknader, och skapa ett starkare gemensamt erbjudande för kunder inom fastighetssegmentet.

- AFRYs ambition är att stärka vår position i Norden. Tillsammans med Vahanen breddar vi vårt erbjudande mot den finska fastighetsmarknaden och stärker våra miljötjänster, så att vi kan leverera större och mer komplexa projekt. Vahanens starka kompetens inom alla delar i en fastighets livscykel bidrar till att utveckla fler hållbara och digitala tjänster, vilket är viktiga hörnstenar i vår strategi, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på AFRY.

- Vahanens mer än 60-åriga historia kommer nu att fortsätta som en del av AFRY. Detta ger oss ett utmärkt tillfälle att fortsätta vår tillväxtresa och vidareutveckla vår verksamhet tillsammans. Vi är övertygade om att både våra kunder och personal kommer att gynnas av att Vahanen blir en del av AFRY, ett känt och finansiellt stabilt företag som verkar inom flera sektorer, säger Risto Räty, VD för Vahanen Group.

Förbundet för finländsk byggindustri RT uppskattar att investeringarna i underhåll av byggnader i Finland utgör 30-50 miljarder euro, cirka 10% av det totala värdet av byggnadsbeståndet i Finland. Att kombinera AFRYs fokus på hållbara och digitala lösningar med Vahanens uppdrag att bygga sunda livsmiljöer är en perfekt match för att driva utvecklingen och förvaltningen av hållbara, smarta och sunda fastigheter.

Vahanens nettoomsättning 2020 var 46,6 miljoner euro. Företaget har cirka 500 anställda och har kontor i tio städer i Finland (Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Lahti, Villmanstrand, Tammerfors, Åbo, Björneborg och Vasa) samt kontor i Estland och i Rumänien.

Förvärvet är villkorat av ett godkännande från konkurrensmyndigheter och förväntas vara klart i slutet av 2021.


Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Gyll, global presschef
Louise.gyll@afry.com, 0705 151209

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar