AFRY ingenjörspartner i Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Finland

Report this content

Metsä Fibre Oy, en del av Metsä-koncernen, har tagit ett investeringsbeslut att bygga en ny bioproduktfabrik i Kemi, Finland. För AFRY betyder det att det tidigare undertecknade villkorliga avtalet nu träder i kraft.

AFRY har tilldelats ett kontrakt för projektledningstjänster, detaljprojektering för samtliga tekniska discipliner för Balance of Plant (BOP) och digitaliseringstjänsterna för fabriken med BIM (Building Information Modeling) och PIM (Process Information Modeling), inklusive upprättande av SSOT-koncept (Single-Source-of-Truth) en s.k. digital tvilling. AFRY kommer också att tillhandahålla projektledning, projekterings- och anläggningstjänster för tillhörande klordioxidanläggning.

Cellulosabaserade produkter är en del av människors vardag. Efterfrågan på nordisk pappersmassa fortsätter att växa globalt. Tillväxten i efterfrågan drivs av megatrender som att ersätta produkter tillverkade av fossilbaserade råvaror med träbaserade produkter, och minska användningen av fossila bränslen.

För att möta efterfrågan har Metsä Fibre Oy fattat investeringsbeslutet att bygga en ny bioproduktfabrik. I Metsä Fibres fabrikskoncept utnyttjas hållbara råvaror i form av ved för produktion av cellulosa och sidoströmmarna används för produktion av olika bioprodukter för ersättning av fossilbaserade material och bränslen”. Investeringens värde är 1,6 miljarder euro och byggfasen kommer att slutföras under tredje kvartalet 2023.

Fabriken planeras producerar cirka 1,5 miljoner ton massa per år, liksom flera andra bioprodukter. Den kommer också att producera 2,0 TWh förnybar el per år. Planeringen av den nya bioproduktfabriken bygger på en hög grad av miljö-, energi- och materialeffektivitet. Fabriken kommer att byggas med bästa tillgängliga teknik (BAT), den tekniska nivån uppfyller och överstiger EU s BREF-krav. Trots den ökade produktionen jämfört med nuvarande massabruk kommer den nya fabriken att ligga under utsläppsgränserna för det nuvarande miljötillståndet.

– Metsä Fibres bioproduktanläggning i Kemi kommer bli världsledande inom miljö-, energi- och materialeffektivitet. Bruket kommer också att skapa grunden för utveckling av ett lokalt industriellt ekosystem med nya bioprodukter och partnerskap. Inga fossila bränslen kommer att behövas vid produktionen och överskott av förnybar el kommer att överföras till det nationella nätet. Projektet för bioproduktfabrik har utvecklats enligt plan. Vi vill att de bästa yrkesverksamma ska arbeta med oss som våra partners och vi kräver att våra partners förbinder sig till projektets mål när det gäller säkerhet, scheman och kvalitet, säger Jari-Pekka Johansson, projektledare för Metsä Fibre.

– Värdena som framhävs i detta projekt speglar mycket väl AFRY’s ambition inom hållbarhet, digitalisering, säkerhet och övergripande socialt ansvar. Vår kompetens inom bioindustri och förnyelsebarenergi kommer att ge mervärde till detta projekt. Vi är mycket hedrade att fortsätta vårt goda samarbete, som redan startades i projektets inledande faser, med Metsä Fibre och alla projektpartners, säger Kalle Rasinmäki, chef för division Process Industries Finland och Asia.

Värdet på ordern avslöjas inte. Ordern redovisas i Process Industries Division orderstock under Q1 / 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicholas Oksanen, Executive Vice President, Head of Division Process Industries
Tel. +358 10 33 22294
E-post: nicholas.oksanen@afry.com

Kalle Rasinmäki, Head of AFRY Process Industries Finland and Asia
Tel. +358 40 566 4250
E-post: kalle.rasinmaki@afry.com
 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Making Future

Prenumerera

Dokument & länkar