• news.cision.com/
  • AFRY/
  • AFRY stärker erbjudandet inom byggkonstruktion genom förvärv av Gärderup Byggkonstruktion

AFRY stärker erbjudandet inom byggkonstruktion genom förvärv av Gärderup Byggkonstruktion

Report this content

AFRY stärker sitt erbjudande inom byggkonstruktion och träfastigheter för att möta efterfrågan på hållbara byggnader. Från och med den 1 mars är Gärderup Byggkonstruktion, med bas i Linköping, en del av AFRY.

Gärderup Byggkonstruktion är ett tekniskt konsultbolag som arbetar med byggprojektering inom teknikområdet byggkonstruktion. De arbetar med att upprätta konstruktionshandlingar för byggprocessens olika skeden. Företaget grundades 1995 av Bo Gärderup och uppdragen omfattar konstruktionsberäkningar och framtagande av konstruktionsritningar för den bärande stommen till exempelvis bostäder, kontor, hotell, industrier, affärslokaler och idrottsarenor. De har bland annat arbetat med trähusprojekt i form av bostadshus och kontorsbyggnader.

– Efterfrågan på fastigheter i trä har ökat i takt med att arbetet med att nå de globala klimatmålen har trappats upp. Gärderup Byggkonstruktion har starka referenser inom detta område och vi är mycket glada över att få välkomna dem till AFRY, säger Stefan Cartling, regionchef inom AFRYs bygg- och fastighetserbjudande.

– Att bli en del av AFRY medför många utvecklingsmöjligheter för både våra medarbetare och kunder, vilket jag är mycket glad över. Vi ser fram emot att komplettera AFRYs erbjudande inom byggkonstruktion i Östergötland, säger Bo Gärderup, VD Gärderup Byggkonstruktion.

Gärderup Byggkonstruktion har sex anställda, en årlig omsättning om cirka 8 MSEK och är baserade i Linköping. Bolaget konsolideras i AFRY från den 1 mars 2021.   

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyman, global presschef
070–646 95 55

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Making Future