Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB

Report this content

Det femte tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 samt en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier har genomförts under oktober 2019. Genom konverteringen och indragningen av aktier har antalen B-aktier och röster totalt minskat med 722 399 st.

Före konverteringen och indragningen av aktier:   Efter konverteringen och indragningen av aktier:
A-aktier: 4 290 336   A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 600 211   B-aktier: 107 877 812
S:a aktier: 112 890 547   S:a aktier: 112 168 148
S:a röster: 151 503 571   S:a röster: 150 781 172

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations
+46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 oktober 2019 kl. 20:30.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar