Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

Det åttonde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 har ägt rum i februari 2019. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 39 146 st.

Före konverteringen:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 158 951
S:a aktier: 77 376 703
Röster: 106 336 471

Efter konverteringen:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 198 097
S:a aktier: 77 415 849
Röster: 106 375 617

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 28 februari 2019 kl. 09:00.

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 94 12 16

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Om oss

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar