Förändring i antal aktier och röster

Report this content

Det femte tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under oktober 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 110 340 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 510 479 B-aktier: 108 620 819
S:a aktier: 112 800 815 S:a aktier: 112 911 155
S:a röster: 151 413 839 S:a röster: 151 524 179

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)


 
För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198


  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 oktober 2020 kl. 15:00.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer

Making Future.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar