Förändring i antal aktier och röster

Report this content

Det sjätte tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under november 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 9 683 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 620 819 B-aktier: 108 630 502
S:a aktier: 112 911 155 S:a aktier: 112 920 838
S:a röster: 151 524 179      S:a röster: 151 533 862
 

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)


 

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 november 2020 kl. 12:00.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar