Förändring i antal aktier och röster

Report this content

Det nionde och sista tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under mars 2021. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 184 241 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 819 838 B-aktier:      109 004 079
S:a aktier: 113 110 174 S:a aktier: 113 294 415
S:a röster: 151 723 198 S:a röster: 151 907 439

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 mars 2021 kl. 11:00.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm Sweden

Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afry.com

Corp. id. 556120-6474, VAT SE556120647401

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future
 

Prenumerera

Dokument & länkar