Historiska siffror avseende AFRY X för 2021

Report this content

AFRY X har etablerats som en ny division och erbjuder kunder konsulttjänster inom IT och egenutvecklad mjukvara. Konsultverksamheten ingick tidigare till stor del i Division Industrial & Digital Solutions medan mjukvaruverksamheten ingick i koncerngemensamt och Division Management Consulting. Den finansiella strukturen ändrades från och med den 1 januari 2022 och nedan presenteras omräknade historiska siffror för 2021. EBITA-marginalen 2021 för AFRY X påverkas negativt av investeringar på 56 MSEK som tidigare rapporterats i koncerngemensamt.

Nettoomsättning (MSEK) Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Infrastructure 1 972 2 045 1 638 2 058 7 714
Industrial & Digital Solutions 1 192 1 252 1 099 1 382 4 924
Process Industries 909 986 851 1 070 3 817
Energy 707 674 581 721 2 683
AFRY X 219 241 193 293 947
Management Consulting 217 230 245 253 945
Koncerngemensamt/elimineringar -218 -251 -187 -269 -925
Koncernen 4 999 5 177 4 419 5 509 20 104
EBITA (MSEK) Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Infrastructure 151 156 86 175 569
Industrial & Digital Solutions 80 89 92 139 399
Process Industries 119 119 95 138 470
Energy 76 67 68 90 301
AFRY X 19 15 -5 15 44
Management Consulting 32 38 52 30 152
Koncerngemensamt/elimineringar -57 -72 -21 -122 -273
Koncernen 419 411 367 465 1 662
EBITA-marginal (%) Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Infrastructure 7,6 7,6 5,3 8,5 7,4
Industrial & Digital Solutions 6,7 7,1 8,4 10,1 8,1
Process Industries 13,1 12,0 11,1 12,9 12,3
Energy 10,7 10,0 11,6 12,5 11,2
AFRY X 8,7 6,1 -2,6 5,1 4,6
Management Consulting 14,6 16,3 21,4 12,1 16,1
Koncernen 8,4 7,9 8,3 8,4 8,3
Genomsnittligt antal årsanställda (FTE) Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Infrastructure 5 801 5 955 5 901 5 998 5 914
Industrial & Digital Solutions 2 911 2 860 3 222 3 171 3 040
Process Industries 3 421 3 518 3 684 3 734 3 591
Energy 1 669 1 791 1 678 1 603 1 683
AFRY X 491 572 641 665 594
Management Consulting 428 465 451 485 457
Koncernfunktioner 368 371 434 437 406
Koncernen1 15 090 15 532 16 011 16 094 15 685

1 I samband med omorganisationen har beräkningen av genomsnittligt antal årsanställda förändrats, i och med att en mer exakt och vägd beräkning av antalet tillgängliga timmar för samtliga divisioner har gjorts.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future