Storstäderna tappar när unga vuxna väljer var de vill bo

Report this content

En ny undersökning från AFRY visar att unga vuxna är villiga att följa de industrisatsningar som görs runtom i Sverige – det är mindre städer och samhällen med goda arbetstillfällen och prisvärda bostäder som lockar när dagens unga svenskar väljer var de vill bo i framtiden.

De gröna industrisatsningar som nu görs i Sverige, oftast utanför storstadsområdena, medför nya arbetstillfällen i samhällen som tidigare har konkurrerat med storstäder om att behålla och attrahera ung arbetskraft. En viktig frågeställning som nu diskuteras är i vilken utsträckning unga är villiga att följa jobben.

AFRYs undersökning visar att unga svenskar, i åldrarna 18-35 år, föredrar mindre till mellanstora städer. I Sverige vill varannan ung vuxen (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden. Och pandemin har påverkat en femtedel (22 procent) till en mer negativ inställning gentemot att leva i städer.

Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner, samt naturområden.

— Det vi nu ser är hur ett Sverige bortom storstäderna växer fram. Unga vuxna värderar jobb och möjligheten till ett eget boende högt, samtidigt har de som lämnar storstäderna väldigt specifika förväntningar på vad en attraktiv stadsmiljö innefattar. Vi står nu inför en transformation där ett levande kulturliv, bra skola och omsorg, en hållbar livsstil och en väl fungerande bostadsmarknad sätter ramarna för hur unga vill leva och bo i framtiden, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på AFRY.

Det är just tillgången till jobb, kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stad – oavsett storlek. Det som har betydelse är närheten, att kunna bo inom 15-30 minuters radie till de olika komponenterna i vardagslivet. Grönområden är vad unga vuxna vill ha allra närmast sin bostad.

— Unga vuxna ser att livskvalitén står att finna i mindre till medelstora städer. En tillvaro där livspusslet går ihop och där naturen, stadskärnan och allt man behöver finns inom räckhåll. En fantastisk möjlighet men också en stor utmaning när dessa städer ska växa på ett hållbart och attraktivt sätt, säger Helena Paulsson, VP och chef för affärsområde Architecture & Design på AFRY.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Gyll, Global presschef
070–515 12 09, louise.gyll@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Making Future

Prenumerera