Valberedning för AFRY AB (publ) utsedd

Report this content

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av årsstämman, utsetts till valberedning för AFRY AB.

Anders Snell, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk

Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management

Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Fredrik Åtting, utsedd av EQT Public Value

Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder

Tom Erixon, styrelseordförande        

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att göra det senast den 28 februari 2022 via e-post till agm@afry.com eller med brev till adressen:

AFRY AB, Att: Valberedningen, 169 99 Stockholm.

Årsstämman för AFRY AB kommer att hållas torsdagen den 28 april 2022 i Solna.

För ytterligare information kontakta:
Anders Snell, valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk, 070-590 87 44

Corporate Communications
AFRY AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 11 oktober 2021 kl. 13.00.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future