Varannan svensk saknar kunskap om de globala målen

Report this content

Stiftelsen Gapminder har under flera år kartlagt folks kunskap om global utveckling. Nu har de tagit fram ett nytt test med fokus på Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. En förstudie av testet, gjord i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att okunskapen är mycket stor. Detta bekräftas också i en ny undersökning från Novus där fler än varannan svensk (52 %) uppger att de har dålig eller ingen kunskap alls om de globala målen – nästan nio av tio (87 %) tror dessutom inte att målen kommer uppnås inom utsatt tid.

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs av medlemsländerna 2015 för att lösa klimatkrisen, minska fattigdom och orättvisor senast år 2030. Om målen ska uppnås inom de kommande åren krävs att regeringar, näringsliv och civilsamhälle samarbetar. För att öka kunskapen om målen har därför ett kunskapstest bestående av 18 frågor tagits fram av Gapminder – där AFRY bland annat bidragit med faktagranskning och rådgivning. Testet är en del i ett långsiktigt samarbete mellan AFRY och Gapminder som syftar till att kartlägga, synliggöra och motarbeta okunskap.

– Om vi ska lyckas med vårt arbete att accelerera den hållbara omställningen av samhället behöver vi samarbeta brett för att öka den generella kunskapen. Tillsammans med Gapminder vill vi därför lyfta vikten av en faktabaserad världsbild som bygger på vetenskap, säger Jonas Gustavsson, vd AFRY. 

Den ideella stiftelsen Gapminder grundades av Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling och Hans Rosling och verkar för att öka användandet av statistik och data för att bättre förstå den globala utvecklingen. Deras kunskapstest har använts av över en miljon människor runtom i världen och för första gången testas nu alltså kunskapen om de globala målen. En förstudie av testet, gjord i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att kunskapen är mycket låg. Respondenterna fick besvara 18 kunskapsfrågor, med tre svarsalternativ, kopplade till FN:s hållbarhetsmål. Resultatet visar en utbredd okunskap – åtta av tio svar var fel. Detta innebär alltså att de tillfrågade svarade sämre än om de slumpmässigt hade valt ett av de tre svarsalternativen på frågorna.

– Våra tester visar gång på gång att det finns en utbredd systematisk okunskap om vår omvärld. Vi testar nu kunskapen om de globala målen eftersom det är avgörande att vi har rätt kunskap om vi ska lyckas lösa våra allra största utmaningar – annars riskerar vi att fokusera på fel saker, säger Anna Rosling Rönnlund, medgrundare av Gapminder Foundation.

En ny undersökning som AFRY gjort i samarbete med Novus i Sverige, Norge, Danmark och Finland bekräftar också att många upplever att de saknar kunskap om FN:s globala mål och deras innehåll. 35 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de knappt känner till, eller ens hört talas om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lägst kännedom har danskarna där motsvarande siffra är 59 procent. Fler än hälften av svenskarna (52 %) uppger dessutom att de har dålig eller ingen kunskap alls om målens innehåll och vad de innebär. 87 procent av svenskarna uppger också att de inte tror att målen kommer att uppnås inom utsatt tid, det vill säga senast 2030, och mer pessimistiska än grannländerna (NO: 77 %, DK: 80 % och FI: 76 %).

– För att fatta rätt beslut krävs kunskap – därför är det något oroande att kunskapen och kännedomen om de globala målen är så låg i samhället. Det visar hur viktigt vårt arbete är om vi ska lyckas ställa om under de kommande tio åren, säger Jonas Gustavsson, vd för AFRY.

Om Gapminder
Gapminder är en oberoende ideell stiftelse vars målsättning är att bidra till en positiv global utveckling genom att göra statistik om sociala, ekonomiska och klimatrelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Om de globala målen
FN:s globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som medlemsländerna antagit för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen, senast år 2030.

Om kunskapstestet
UN Goals Test är utvecklat av Gapminder och består av 18 frågor, samtliga kopplade till FN:s globala mål. Testet finns tillgängligt gratis inom kort på gapminder.org.

Om undersökningen
Opinionsundersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av AFRY mellan den 20 och 27 oktober 2020. Totalt genomfördes 1 036 slumpmässiga och representativa intervjuer av allmänheten (18–79 år) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förstudien till kunskapstestet gjordes i samband med denna undersökning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyman, global presschef
070–646 95 55

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Taggar: