Bright Sunday tar in 85 miljoner och expanderar till Spanien

Report this content

Bright Sunday har under sommaren genomfört en nyemission som ger bolaget en värdering på dryga 300 miljoner. Affären innebär att man tar in 85 miljoner kronor i syfte att möta en växande efterfrågan och växla upp bolagets expansionstakt ytterligare. Nästa stora steg blir att under hösten öppna upp verksamhet i Spanien.

Bright Sundays vd, Niklas Engström, uppskattar att man under 2019 kommer att göra investeringar på minst 10 miljoner euro, i första hand i form av solenergianläggningar för företag i Portugal. Anläggningarna ger en sammanlagd klimateffekt under året som motsvarar installationer på över 100 000 villatak i Sverige. Den snabba expansionen aktualiserade under våren kapitaliseringsfrågan för att bolaget även fortsatt ska kunna hålla jämna steg med den snabbväxande efterfrågan.

Sommarens nyemission tecknades av sammanlagt 13 investerare där Hagströmers Creades utmärker sig som den största enskilda investeraren med knappt hälften av de nya aktierna, till ett värde av 37 miljoner. Bland övriga investerare återfinns bland annat Nils-Henrik Investment AB, Martin Randel, medgrundare av Vitamin Well och Unifaun samt Carl Wilsson, medgrundare av Trustly.

– Med välfylld kassa kan vi nu fokusera på att växla upp tempot i Bright Sundays expansion ytterligare. I Portugal är vi redan väl etablerade och i Spanien, som är en av Europas största och viktigaste marknader för solenergi och energieffektivisering, ser vi minst samma tillväxt i efterfrågan på vår typ av lösningar, säger Niklas Engström, VD på Bright Sunday.

Bright Sunday startades för drygt tre år sedan med idén att skapa smarta och flexibla investerings- och finansieringslösningar för solenergi och annan cleantech. Bolaget var tidigt ute på marknaden med sitt erbjudande och efterfrågan växer nu i snabb takt ikapp, både vad gäller slutanvändare och partners som säljer och installerar cleantech. Den accelererande faktorn är i första hand att många marknader i Sydeuropa nu hunnit en bra bit förbi brytpunkten där förnybar energi och energieffektivisering blir kommersiellt konkurrenskraftiga.

– Bright Sunday är extremt bra positionerade med en affärsmodell som ger sänkta energikostnader för slutanvändaren och attraktiva avkastningsnivåer för investeraren med stor positiv klimatpåverkan på köpet. Vår bedömning är att tillväxtpotentialen för den här typen av bolag är mycket attraktiv sett till marknadstillväxten för solenergi och energieffektivisering, säger John Hedberg, vd på Creades.

I november öppnar Bright Sunday officiellt sin verksamhet i Spanien där man etablerat partnerskap med ledande aktörer som Prosolia och GrupoEco för försäljning och installation av företagets anläggningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Engström, VD på Bright Sunday
Tel: +46 760 19 05 00
E-mail: niklas.engstrom@brightsunday.com

Om Bright Sunday
Allt vi gör på Bright Sunday syftar till att skapa maximal klimatnytta på en global nivå. Vi gör det genom att göra investeringar i cleantech med låg risk och samtidigt sänka energikostnaderna för företag runtom i världen. Läs mer på www.brightsunday.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar