Här är sakerna svenskarna helst delar med andra

Report this content

Delningsekonomiska tjänster växer snabbt och blir allt mer etablerade i samhället. Men vad vill svenskarna egentligen dela med andra? Teknikföretaget Freetrailer har i sin nya undersökning tagit tempen på 1 005 svenskar för att se vilka produkter man främst kan tänka sig att använda genom delningsekonomiska tjänster – och vilka man absolut inte vill dela med andra.

Att dela tjänster med andra med hjälp av delningsekonomi är en oerhört smart lösning som blivit allt mer populär. Dessa tjänster syftar till att samnyttja varor genom uthyrning, delning eller lån. Det är alltså ett alternativ till att äga saker själv. Det visar sig att så mycket som 60 procent av de svarande kan tänka sig att använda delningstjänster. Undersökningen visar dock att det finns stora skillnader generationerna mellan. Den äldre generationen kan främst tänka sig att dela fordon, redskap och verktyg med andra. Medan kontorsyta, hemelektronik och underhållning/media är något de helst behåller för sig själva, något som den yngre generationen i högre utsträckning kan tänka sig att dela.

– Att allt fler svenskar kan tänka sig att använda delningsekonomiska tjänster ser vi som otroligt positivt. Vår undersökning visar att allt fler har upptäckt de positiva effekterna som finns i att dela prylar som verktyg och fordon. Framför allt är det bättre för plånboken och miljön eftersom att du kan låna sakerna vid behov istället för att själv köpa saker som sedan står och dammar hemma, säger Johan Wijkander, Country Manager Sverige på Freetrailer.

Trots att de flesta kan tänka sig att dela saker med andra och att delningsekonomiska tjänster blivit allt mer etablerat, finns det vissa saker svenskarna gärna behåller för sig själv. Kläder är en sådan grej. Så mycket som 43 procent kan inte tänka sig att dela kläder med andra. Även att låna ut sin bostad är svenskarna något skeptiska mot – framför allt den något älde generationen. I åldergruppen 50-59 svarar 32 procent att de inte kan tänka sig att låna ut sin bostad. Jämförelsevis är det endast 26 procent i åldersgruppen 18-29.

 

Topp 3: Det vill svenskarna dela                   Topp 3: Det vill svenskarna inte dela

1. Verktyg och redskap           36 %                   1. Kläder                      43 %

2. Fordon                                31 %                     2. Bostad                     31 %

3. Fritidsartiklar                       22 %                   3. Inredning                30 %

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wijkander, Country Manager Sverige, Freetrailer

Telefon: +46 735 35 05 93

E-post: jw@freetrailer.se

Om Freetrailer

Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, MIO, Beijer bygg och 24Storage för att nämna några. Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst. Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Bilaga

Vilka av följande produkter kan du tänka dig att använda (låna/hyra) genom delningstjänster? Du kan ange flera svar.

Bas: Alla - 1005

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 60+
Verktyg och redskap 36% 31% 38% 39% 37% 37%
Fordon/transportmedel 31% 37% 31% 34% 31% 26%
Fritidsartiklar 22% 24% 28% 23% 29% 13%
Bostad 14% 24% 21% 18% 10% 6%
Underhållning/media 13% 20% 18% 13% 12% 7%
Kontor 10% 9% 18% 9% 12% 6%
Hemelektronik 9% 12% 10% 10% 9% 7%
Kläder 5% 10% 10% 5% 4% 1%
Inredning 4% 7% 8% 3% 4% 1%
Jag kan inte tänka mig att dela några av mina ägodelar med andra 40% 25% 32% 39% 45% 52%
Summa 186% 199% 214% 193% 193% 157%

Vilka av dina ägodelar skulle du inte kunna tänka dig att dela (låna ut/hyra ut) med andra? Du kan ange flera svar.

Bas: Alla - 1005

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 60+
Kläder 43% 46% 45% 47% 45% 37%
Bostad 31% 26% 31% 34% 32% 33%
Inredning 30% 29% 33% 31% 35% 26%
Hemelektronik 25% 27% 30% 23% 22% 24%
Fordon/transportmedel 16% 16% 15% 17% 9% 17%
Underhålning/media 11% 11% 15% 18% 10% 6%
Fritidsartiklar 11% 15% 13% 13% 8% 8%
Kontor 9% 11% 13% 8% 7% 9%
Verktyg och redskap 8% 6% 9% 8% 8% 10%
Jag kan inte tänka mig att dela några av mina ägodelar med andra 41% 28% 34% 41% 44% 50%
Summa 226% 216% 236% 241% 221% 221%