Nio av tio återvinner men räcker det?

Svenskarna är bäst i Norden på att återvinna plastflaskor. Det visar en ny undersökning från kolsyremaskintillverkaren SodaStream där man tagit tempen på nordbornas miljötänk. Varannan svensk anser dock att engångsplastflaskor är onödiga eftersom de kan dricka kranvatten från en återanvändbar vattenflaska.  

Det faktum att våra hav fylls av plast är något som uppmärksammats i såväl samhällsdebatten som i media de senaste åren. Plastflaskor är en stor del av problemet.

En ny undersökning som GfK Norm har genomfört på uppdrag av SodaStream visar dock att hela 80 procent av nordborna återvinner plastflaskor. Bäst i Norden är Sverige där hela 89 procent återvinner. Sämst är danskarna där endast 69 procent svarar att de återvinner plastflaskor.

Undersökningen visar också att varannan svensk tycker att plastflaskor är onödiga och anser att de kan dricka kranvatten från en återanvändbar flaska istället. Dock verkar få reflektera över flaskornas negativa miljöpåverkan. Endast 14 procent uppger att de tycker att plastflaskor är miljöovänliga eftersom de skadar miljön även om de återvinns. 17 procent tycker istället att plastflaskor är just ett miljövänligt alternativ eftersom de går att återvinna.

– Det oroväckande att så pass många tycker att plastflaskor är miljövänliga bara man återvinner dem. Det bästa för miljön är självklart att avstå från att köpa vatten på flaska överhuvudtaget. Om det inte vore ett incitament nog så visar en granskning som nyligen genomförts av journalistnätverket Orb Media att en hel del av flaskvattnet vi köper i butik faktiskt innehåller spår av mikroplast. I jämförelse har svenskarna ett av världens bästa vatten direkt i kran och möjligheten att göra eget bubbelvatten som är både bättre och billigare, säger Michele Fitzwilliams, nordisk marknadschef på SodaStream.

Svenskar flitiga återvinnare
Undersökningen visar också att svenskarna generellt sett är duktiga på att återvinna. Plastflaskor, glas samt batterier och elektroniska produkter toppar listan. Endast två procent uppger att de inte återvinner överhuvudtaget.

Topplista! Detta återvinner svenskarna mest:
1. Plastflaskor                                                          89 %
2. Glas                                                                     87 %
3. Kartonger och papp                                             86 %
4. Batterier och elektroniska produkter                    86 %
5. Papper                                                                 83 %

Om SodaStream:
SodaStream®, som är världens ledande tillverkare och distributör av kolsyremaskiner, är verksam i 45 länder och tillgänglig i fler än 70 000 butiker på fem kontinenter. SodaStream gör det möjligt för konsumenter att enkelt förvandla vanligt kranvatten till kolsyrat och smaksatt vatten inom några sekunder. Genom att göra vanligt kranvatten mer roligt och spännande, hjälper SodaStream konsumenter att dricka mer vatten. SodaStreams kolsyremaskiner erbjuder ett innovativt alternativ till konsumenter som vill sluta köpa läsk eller kolsyrat vatten på flaska. SodaStream främjar människors hälsa och välmående, värnar om miljön, är kostnadseffektiv, anpassningsbar och rolig att använda. För att läsa mer om hur SodaStream gör vatten mer spännande, följ SodaStream på Facebook, Instagram och YouTube. Besök gärna: www.sodastream.se

Om undersökningen:
Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK NORM på uppdrag av SodaStream. Undersökningen genomfördes online i januari-februari 2018. Urvalsramen för respondenterna är boende i Norden mellan 18 och 65 år eller äldre. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 1 009 personer i undersökningen.

Om Orb Medias undersökning:
Läs mer på: https://orbmedia.org/stories/plus-plastic

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Larsson, presskontakt
Tel: +46 (0)736 64 04 48
E-post: peter@agency.se

Bilaga*

Vad återvinner du?

SVERIGE Totalt Kvinnor Män
Plastflaskor 89 % 93 % 86 %
Glas 87 % 89 % 86 %
Kartonger och papp 86 % 89 % 83 %
Batterier och elektroniska produkter 86 % 89 % 84 %
Papper 83 % 84 % 82 %
Metall 79 % 79 % 79 %
Plastförpackningar 78 % 80 % 76 %
Matavfall 62 % 63 % 62 %
Textil och kläder 61 % 72 % 52 %
Jag återvinner inte 2 % 1 % 3 %
Vet ej 1 % 0 % 2 %


NORDEN Danmark Finland Norge Sverige
Plastflaskor 69 % 79 % 85 % 89 %
Plastförpackningar 54 % 46 % 78 % 78 %
Matavfall 31 % 55 % 51 % 62 %
Papper 67 % 86 % 89 % 83 %
Metall 54 % 74 % 72 % 79 %
Kartonger och papp 63 % 85 % 89 % 86 %
Textil och kläder 49 % 60 % 64 % 61 %
Glas 67 % 81 % 84 % 87 %
Batterier och elektroniska produkter 68 % 85 % 75 % 86 %
Jag återvinner inte 4 % 1 % 1 % 2 %
Vet ej 7 % 1 % 1 % 1 %


Jag tycker att engångsplastflaskor är:

SVERIGE Totalt Kvinnor Män
”onödiga eftersom jag kan dricka kranvatten från en återanvändbar vattenflaska istället” 50 % 55 % 46 %
”praktiska för att man kan ta med dem och dricka när man behöver” 19 % 16 % 21 %
”ett miljövänligt alternativ eftersom de går att återvinna” 17 % 15 % 19 %
”väldigt dåliga för miljön eftersom de skadar miljön även när de återvinns” 14 % 14 % 14 %


NORDEN Danmark Finland Norge Sverige
”praktiska för att man kan ta med dem och dricka när man behöver” 17 % 9 % 9 % 19 %
”ett miljövänligt alternativ eftersom de går att återvinna” 23 % 29 % 26 % 17 %
”onödiga eftersom jag kan dricka kranvatten från en återanvändbar vattenflaska istället” 41 % 46 % 51 % 50 %
”väldigt dåliga för miljön eftersom de skadar miljön även när de återvinns” 18 % 16 % 13 % 14 %Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar