• news.cision.com/
  • Agency/
  • NREP blir första nordiska fastighetsaktör i RE100 med ambitionen att ställa om till 100 procent förnybar el

NREP blir första nordiska fastighetsaktör i RE100 med ambitionen att ställa om till 100 procent förnybar el

Report this content

Som första fastighetsaktör i Norden har NREP anslutit till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig NREP till att i sitt fastighetsbestånd övergå till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Innan 2025 ska även de inhyrda verksamheternas el drivas av förnybar energi. Fastighetsinvesteraren blir det fjärde svenska företaget i RE100.

RE100 är en internationell koalition av inflytelserika företag världen över som i och med sitt medlemskap förbinder sig att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina verksamheter. NREP blir den första nordiska fastighetsaktören att ansluta sig och det fjärde svenska företaget att bli medlem.

”Nära 30 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från byggsektorn. Två tredjedelar av dessa utsläpp kommer från användandet av elektricitet i byggnaderna, vilket gör det till ett viktigt område att minska utsläppen inom. Idag kan jag stolt meddela vår ambition att driva alla våra byggnader med 100 procent förnybar el och vårt åtagande att leda en förändring mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp,” säger Stefan Wallander, vd på NREP i Sverige.

Energiförbrukningen i fastigheter ökar globalt enligt IEA, International Energy Association.
I fastigheter som NREP äger och förvaltar uppgår energikonsumtionen i dagsläget till 145 000 MWh per år. Med fastighetsytor på över 2,3 miljoner kvadratmeter i Norden sätter NREPs ambitioner en ny standard för branschen.

NREP åtar sig nu att övergå till 100 procent förnybar energi inom ett år i sin fastighetsförvaltning och projektutveckling i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Omställningen i samtliga av bolagets fastigheter ska ha skett innan 2025. Det innefattar även den indirekta elektricitetsanvändningen som exempelvis den el som hyresgästerna väljer att konsumera.

”Att helt ställa om till grön energi i samtliga av våra byggnader kräver innovativa lösningar och nya samarbeten. Det kommer inte att bli enkelt, men vi jobbar hårt för att hitta lösningar för detta, både för vår egen verksamhet men också för samhället i stort,” säger Stefan Wallander.

Stefan Wallander syftar på ett nyligen genomfört projekt där ÅF på begäran av NREP utförde energibesiktningar i 13 av bolagets logistikfastigheter. Besiktningen visade att fastigheterna har potential att spara in en tredjedel av den konsumerade energin i varje byggnad, något som totalt skulle minska utsläppen med 1 000 ton per år.

Företag i den kommersiella och industriella sektorn står för två tredjedelar av världens elanvändning. Medlemmar i RE100 förbinder sig att styra efterfrågan till förnybara källor och därmed förändra den globala energimarknaden och öka takten i omställningen till en ren ekonomi.

”Det är av stor vikt att fastighetssektorn tar ansvar för och leder omställningen till ren elektricitet. NREP visar på ledarskap genom sitt löfte att gå över till 100 procent förnybar energi till 2020. Det signalerar till andra hyresvärdar att det är fullt möjligt att göra detta, både snabbt och framförallt nu. Omställningen visar även för hyresgästerna att de också kan bidra till minskade koldioxidutsläpp,” säger Sam Kimmins, Head of RE100 på The Climate Group. 

RE100 lanserades på New York City Climate Week 2014 och drivs av de ideella organisationerna The Climate Group och CDP. I dag har 203 företag antagits som medlemmar – antingen för att de lämnar ett betydande energirelaterat koldioxidavtryck, är ett Fortune 1000-företag eller för att de är ett trovärdigt varumärke med internationellt eller regionalt inflytande som kan vara till fördel för RE100s syfte.

I Norden har RE100 14 medlemmar. I Sverige så ansluter sig NREP till en grupp med de tre nuvarande medlemmar som har förbundit sig till de gröna energimålen. En grupp bestående av IKEA, TetraPak och H&M.

NREPs åtagande till användandet av 100 procent förnybar energi är direkt länkat till målområde nummer sju i FNs Globala målen. Målområdet, Hållbar energi för alla, syftar bland annat till en väsentlig ökning av andelen förnybar energi i den globala energimixen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Wallander, Partner, NREP

Telefon: +46 70 892 9400

 

Marianne Hoffman, Pressansvarig, NREP

Telefon: +46 706 517 597

Email: mahof@nrep.com

 

Om NREP

NREP är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP bildades 2005 och har sedan dess byggt upp marknadsledande verksamheter inom fastighetssegmenten bostäder, samhällsfastigheter, modern logistik, self-storage, dagligvaruhandel och studentbostäder. Bolaget har för närvarande ett totalt förvaltat kapital på 4 miljarder euro och över 150 anställda på sina kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Taggar: