22 procent färre hästar i trafikolyckor

Under 2015 drabbades färre hästar av olyckor i trafiken. Agria Djurförsäkrings statistik visar att olyckorna minskade med hela 22 procent jämfört med 2014. Under åren 2010-2014 drabbades i genomsnitt två hästar per månad av en allvarligare incident i trafiken.

Antalet skadeanmälda hästar hos Agria var förra året 35 stycken jämfört med 43 under 2014. Nästan hälften av alla hästar hamnade framför motorhuven i hästtäta Skåne. Majoriteten av de hästar som drabbats är av Sveriges vanligaste ras, svenskt halvblod.

- Det är svårt att sia om orsaken till den positiva nedgången. Gissningsvis handlar det om medvetna ryttare som hanterar risken i trafiken bättre, men kanske också om att fler bilförare visar respekt och saktar ned, säger Stefan Fur, affärsområdeschef, Häst & Lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Flera uppmärksammande fall i media kan också ha bidragit till den positiva utvecklingen. Agria har aldrig hela bilden av olyckan utan tar bara emot skadeanmälan, men gör inga utredningar om bakomliggande orsaker.

I princip är alltid bilföraren ansvarig vid kollision med en häst, oavsett om det sitter en ryttare på ryggen eller om den är lösspringande. Skadeersättning för vård och veterinärbehandling till hästägaren betalas ut via Agria som i sin tur sedan kräver bilistens försäkringsbolag på ersättning.

- Som bilist ska man alltid sänka farten rejält i god tid och lämna ett gott avstånd till hästen i sidled. Som vanligt i trafiken är ögonkontakt mellan ryttare och bilist att rekommendera. Självklart så tutar man aldrig på ett ridande ekipage, säger Stefan Fur.

Förutom att hästen kan skadas eller i värsta fall avlider, riskerar den att utsätta andra trafikanter för fara och orsaka större olyckor. Som ryttare bör man tänka på att:

  • Undvika så långt det går att rida på eller nära trafikerade vägar
  • Gå ut i vägkanten om möjligt när du möter en bil
  • Signalera mot mötande trafikant att sänka farten och vara uppmärksam
  • Aldrig rida på lång tygel i trafiken
  • Vara uppmärksam och scanna av omgivningen för att ligga steget före din häst
  • Alltid använd tydliga reflexer på både häst och ryttare. Även om det är ljust när du rider ut så kommer mörkret snabbt under vinterhalvåret.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media