4,8 miljoner till forskning från Agria och SKK

Report this content

Varför är hundens nos så kall och vilken betydelse har den för hundens temperaturreglering? Kan man hitta orsakerna till kennelhosta och därmed bättre förebygga utbrott av sjukdomen? Hur kan diabetes hos katt bättre förebyggas och behandlas?

Det och många andra frågor hoppas Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben, SKK, få svar på genom de forskningsprojekt som årligen får medel ur den gemensamma forskningsfonden. Det är inte bara hund utan även forskning om kattens sjukdomar som har valts ut. Totalt handlar det om 25 forskningsprojekt och 12 av dem är nya för i år. 

Flera av projekten fokuserar på diagnos- och behandlingsmetoder. Två nya projekt, ett i Sverige och ett i Danmark, handlar om kattdiabetes, en sjukdom som har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Målet är att få ökad kunskap om sjukdomsförloppet och nya möjligheter att förebygga, ställa tidig diagnos, och bättre behandla sjukdomen.

Det finns bevis för att hundägare lever ett mer aktivt liv än icke-hundägare. Hur det påverkar hälsan i ett längre perspektiv är däremot okänt. Ett av de nya forskningsprojekten syftar till att undersöka om hundägande kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

Flera av de pågående projekten går in på sitt sista finansieringsår. Ett av syftar till att studera den ärftliga bakgrunden till livmoderinflammation, som är en mycket vanlig sjukdom hos hundar.

Agria Djurförsäkring avsätter varje år 4 promille av premieintäkten till forskning.

– Att bidra till forskningen är en viktig del av Agrias verksamhet. Vi, som specialistbolag, vill inte bara hjälpa till när sjukdomar redan har uppstått. Vi vill också bidra till att de inte uppstår överhuvudtaget och – när de ändå gör det – att det finns tillräcklig kunskap så att djuren kan botas, säger Pekka Olson, veterinär och forskningsansvarig på Agria Djurförsäkring.

Fonden beslutade dessutom om medel till tre speciella satsningar. Det ena är ett utvecklingsarbete som rör hundars mentalitet, det andra syftar till att ta fram Breed Profiles för hundar i Norge och det tredje ska ta fram Breed Profiles för katt i Sverige. Breed Profiles är Agrias rasspecifika statistik som bland annat är till hjälp i avelsarbetet.

De största mottagarna är Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Även veterinärhögskolorna i Danmark och Norge har fått medel ur fonden eftersom Agria bedriver verksamhet också i dessa länder.


Kontakt:
Pekka Olson Agria Djurförsäkring, 073-964 21 13
Camilla Millner, forskningssekreterare, SKK, 08-795 30 29

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi, som specialistbolag, vill inte bara hjälpa till när sjukdomar redan har uppstått. Vi vill också bidra till att de inte uppstår och – när de ändå gör det – att det finns tillräcklig kunskap så att djuren kan botas
Pekka Olson, chef veterinära strategier