Agria fortsatt huvudsponsor för Ridskolan Strömsholm

Agria Djurförsäkring förnyar sitt samarbetsavtal med Ridskolan Strömsholm (RS) som en av huvudsponsorerna. Avtalet innebär bland annat att parterna aktivt ska arbeta för att utveckla och marknadsföra den svenska hästutbildningen och forskning samt sprida kunskap inom svensk hästhållning.

- Agria och RS har samarbetat i många år och det är glädjande att Agria fortsatt bidrar till att stärka vår verksamhet inom utbildning och utveckling för hästnäringen, säger Jan Andesson, vd för Ridskolan Strömsholm AB.

Samarbetet ska bidra till att verka för körkonsten och ridsportens bevarande och utveckling vid Strömsholm.

- Ridskolan Strömsholm är en nationell knutpunkt för svenska kvalitetshästar och ridsport. För Agrias del är det viktigt att vara en nära partner i utvecklingen och utbildningen av framtidens aktörer inom hästområdet, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Häst, Agria Djurförsäkring.

Avtalet innebär bland annat att Agria är en av huvudsponsorerna för de årligen återkommande Nationaldagstävlingarna och Hösttävlingarna på Strömsholm.

I den dagliga verksamheten ingår Agria som en naturlig del av Ridskolan Strömsholm med exponering i stallar och andra delar av anläggningen men också genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Kontakt,
Stefan Fur, affärsområdeschef Häst & Lantbruk, Agria Djurförsäkring, telefon 070-699 53 41
Jan Andersson, vd, Ridskolan Strömholm AB, 070-247 26 77
Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring, telefon 070-57 93 111 

Prenumerera