Agria och ATG Hästklinikerna förbättrar Sveriges hästhälsa

Nu tar Agria Djurförsäkring och ATG Hästklinikerna gemensamt grepp om veterinärvården för hästar. Ambitionen är att resultatet av samarbetet ska bli ännu högre kvalitet på veterinärvården utan att kostnaderna stiger mer än nödvändigt.

– Vi ska hjälpa hästägaren i alla situationer som har med hästens hälsa att göra. Främst handlar det om att arbeta förebyggande så att hästarna inte blir sjuka eller skadade, berättar Per Johansson, VD för ATG Hästklinikerna. Olika aktiviteter riktade mot hästfolk ska ytterligare förbättra hästhållningen i Sverige och stärka ATG Hästklinikernas roll som den naturliga första kontakten för generell veterinärvård. – Den som har sin häst försäkrad hos Agria ska få erbjudanden till exempel i form av inbjudningar till seminarier, andra kunskapshöjande aktiviteter och kampanjer när de vänder sig till ATG Hästklinikerna, fortsätter Per Johansson. Satsning på konvalescens och rehabilitering är också angelägna frågor. Under ett år liversätter Agria omkring 5.000 hästar: – Vi tror att närmare 1.000 av dem skulle kunna få ett fortsatt värdigt liv med rätt rehabilitering, miljöombyte. Det är ett tufft mål för oss men ändå värt att ta sikte mot, säger Anders Mellberg, VD Agria Djurförsäkring. Men veterinärvård kostar. Varje år köper Agria veterinärvård åt sina kunder för 450 miljoner. Därför ska samarbetet motverka att priserna stiger mer än nödvändigt: En stor utmaning, men det lönar sig i längden att kombinera ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. – Agria har belönats flera gånger för sitt sätt att arbeta effektivt med kundernas bästa för ögonen. ATG Hästklinikerna står för stor del av primärvården för skadade och sjuka hästar. Dessa faktorer motiverar i högsta grad vårt samarbete, förklarar Per Johansson. Fler positiva effekter av samarbetet: • Genom att samverka för effektivare rutinerna för administration, vård och vårdformer erhålls större ekonomiska resurser för kompetens- och verksamhetsutveckling. • Större fokus på travhästområdet, som är eftersatt vad gäller försäkring. • Aktiviteter utvecklar medarbetarna vid ATG Hästklinikerna och Agria Djurförsäkring.

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media