Agria SKK forskningsfond delar ut 11 miljoner för fler friska djur

Report this content

Vem vill inte veta mer om risken för svenska hundar att insjukna och dö i cancer, om kirurgi är den bästa behandlingen vid korsbandsskador och hur våra sällskapskaniner egentligen mår? Det är några av de tolv nya forskningsprojekt som tar del av årets fördelning på nära 11 MSEK från Agria SKK forskningsfond.

- Med dagens stöd till de tolv nya projekten har Agria har bidragit till forskning för ökad djurhälsa i 85 år!  Det känns fantastiska bra att vi fortsatt kan vara en kraft för ökad hållbarhet och djurvälfärd, men också till gagn för människors ökade välbefinnande och hälsa, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Nära 11 MSEK fördelas av Agria SKK forskningsfond mellan tolv nya forskningsprojekt samt elva pågående projekt som får finansiering för ytterligare ett år. Hälften av de nya projekten har veterinärmedicinsk inriktning medan 40 procent fokuserar på relationen mellan djur och människa och resterande 10 procent på djurens välfärd.

Cancer hos hundar i fokus

Många hundar drabbas årligen av cancer och det är hög tid att fördjupa och utveckla kunskapen om varför hundar insjuknar i cancer, risken för dödlighet och andra riskfaktorer som sjukdomen medför. Karolina Engdahl, SLU kommer att identifiera fördelningen av cancer hos hundar och människor, och utvärdera samband mellan miljöexponeringar och cancer hos båda arterna. Förhoppningen är att kunna bidra till att färre hundar insjuknar i cancer och därmed en ökad djurvälfärd.

God hälsa hos både hund och hundägare

Att hundar är viktiga för människor vet många redan, men nu ska kunskapen fördjupas ytterligare.

Under rubriken ”Effekter av fysisk aktivitet hos hund och ägare” kommer Josefin Söder vid SLU att utvärdera effekter av fysisk aktivitet på hull, kroppsmått, metabola parametrar och välbefinnande hos hund och hundägare som motionerar tillsammans. Att minska en stillasittande livsstil hos både hundägare och hund är av yttersta vikt för långsiktigt hållbar god hälsa och välbefinnande hos båda parter.

Andra projekt som kommer att spegla hundarnas inverkan på människor är att undersöka risken för hjärt- och kärlsjukdom bland hundägare och en fördjupning om vänskapsbanden med vår fyrbenta bästa vän.

Årets beviljade forskningsprojekt av Agria SKK forskningsfond för 2023 är:

 • Effekter av fysisk aktivitet hos hund och ägare: One Health perspektiv, 3-årigt projekt
  Josefin Söder, SLU
 • Kvarvarande fontaneller hos småhundar och hundar predisponerade för syringomeli, 1-årigt projekt
  Anna-Maria Kiviranta, Helsingfors universitet
 • Kan hundar påverka risken för hjärt- och kärlsjukdom? 1-årigt projekt
  Catrin Henriksson, Uppsala universitet
 • Granskning och läxa från 20 års djurskydds polisanmälningar från Grönland, 1-årigt projekt
  Emelie Ulrikka Andersen-Ranberg, Köpenhamns universitet
 • Människans bästa vän – emotionell, fysiologisk och beteendemässig synkronisering 2-årigt projekt
  Miiamaaria Kujala, Jyväskylä universitet, Finland
 • Belysning av återkommande virusutbrott bland arktiska hundar, 1-årigt projekt 
  Emelie Andersen-Ranberg, Köpenhamns universitet
 • Cancerepidemiologin i den svenska hundpopulationen, 3-årigt projekt
  Karolina Engdahl, SLU
 • Effekterna av sociala förhållanden på sällskapskaniners välfärd, 1-årigt projekt
  Cecilie Ravn Skovlund, Köpenhamns universitet
 • Behandling av separationsrelaterade problem hos hundar, 2-årigt projekt
  Iben Meyer, Köpenhamns universitet
 • Identifiering av nya epilepsigener hos labradorretriever, 1-årigt projekt
  Hannes Lohi, Helsingfors universitet

Läs mer om projekten i bifogad pdf-fil.

Prenumerera

Media

Media