Agria tar steget in i Tyskland

Report this content

Agria Djurförsäkrings tillväxtstrategi med satsningar på den internationella marknaden fortsätter, och nu tar bolaget ytterligare ett steg med etablering i Tyskland. Agria Tierversicherung kommer att verka på en av Europas största marknader för djurförsäkringar med runt 10 miljoner hundar och 14,7 miljoner katter. Därmed finns företaget på sju marknader.

- Det känns bra att vi nu startat upp verksamheten och kan erbjuda de tyska djurägarna samma trygghet som vi gör på övriga marknader. Vår affärsmodell och vårt erbjudande är unikt jämfört med vad den tyska marknaden erbjuder idag, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Vid huvudkontoret i Düsseldorf har det tyska teamet, med Peter Bornschein som landschef, tagit plats för att tillsammans med den tyska kennelklubben erbjuda försäkringar till alla hundar och katter. Ute i landet har Agrias försäkringsombud ansvar för relationen med uppfödare och andra djurägare och på webben kan djurägarna ta del av Agrias kunskapsbank om djurens hälsa, samt enkelt teckna försäkringar.

 Mottagandet från tyska kennelklubben, uppfödare och djurägare har varit mycket positivt. De ser nyttan med att teckna en veterinärvårdsförsäkring redan under valptiden som sedan följer hunden hela livet, säger Agnes Fabricius.

Den tyska verksamheten blir filial till Agria Djurförsäkring. Agria har funnits i Sverige sedan 1890 och ser idag en mogen marknad med en marknadsandel på runt 60 procent, vilket ger begränsade möjligheter till tillväxt. Agrias framtida tillväxt kommer framför allt ske i de utländska filialerna på marknader där försäkringsgraden är lägre.

Agrias premievolym landade för 2020 på 4 481,4 mkr. I dagsläget finns Agria i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Storbritannien samt i Tyskland. Bolaget erbjuder även digital veterinärvårdsrådgivning via dotterbolaget Agria Vet Guide. 

Prenumerera

Media

Media