Färre katter i fallolyckor

Antalet katter som skadas i fallolyckor minskar för första gången sedan Jordbruksverket 2008 införde regler för att skydda katter från fallskador – det visar Agrias skadestatistik. Balkonger där katter vistas ska förses med skyddsnät och det verkar som allt fler kattägare är medvetna om riskerna. En katt som råkar ut för ett högt fall får ofta allvarliga frakturer och inre skador även om den lyckas landa på alla fyra tassarna.

Jämfört med 2011 minskade antalet katter som vårdades för skador på grund av fall från hög höjd med en tredjedel under 2012 i Agrias skadestatistik. Men det är fortfarande uppskattningsvis 500 katter totalt som skadas varje år efter fall från fönster och balkonger.

- Även om många katter kan landa på alla fyra benen innebär det inte att de kommer ner oskadda, berättar Lotta Möller, veterinär på Agria. Fallolyckor ger ofta frakturer i bland annat ben och bäcken, i käken samt att gomtaket spricker. Andra vanliga fallskador är punkterade lungor, sprucken urinblåsa, diafragmabråck, lever- och mjältrupturer.

Det finns alltså all anledning att vidta säkerhetsåtgärder. Jordbruksverket föreskriver att balkonger där katter vistas ensamma ska vara försedda med skyddande nät eller liknande om de är mer än fem meter ovan marken. Minskningen i antal skadefall kan tyda på att kattägarna i högre grad tagit till sig reglerna.

-    Öppna fönster är också en risk. Haspa fönstret så att inte katten kan råka slå upp det och falla ut, eller använd myggnät, uppmanar Lotta.

För att inspirera kattägare och ge tips på hur man kan säkra sin balkong anordnade Agria under våren en tävling på Facebook som fick ett stort gensvar. Bilderna och beskrivningarna som kom in gav prov på många kreativa lösningar för att göra balkongen till både en säker och rolig lekplats för katten. Vinnarna och övriga bidrag finns på Agrias webbplats.

- Vi hoppas att det här bidrar till att fler hittar snygga och säkra lösningar för sin balkong och att färre katter skadas i den här typen av olyckor, säger Lotta.

Fakta:
Snittkostnaden för veterinärvård för en katt som skadas av ett fall är 7 500 kronor. Om vård på jourtid eller intensivvård krävs kan kostnaden bli betydligt högre.

Under åren 2010-2012 vårdades 20 % av katterna som fått ersättning från sin veterinärvårdsförsäkring för mer än 10 000 kronor.

36 % av Sveriges cirka 1 160 000 katter har en veterinärvårdsförsäkring.

För mer information, kontakta gärna Agrias veterinär Lotta Möller 073-964 20 78 eller Cecilia Winter, Kommunikationsansvarig, 073-964 26 44

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Balkonger är en stor risk för katten om den faller ner. Det har varit en seglivad myt att katter klarar höga fall utan att skada sig.
Twittra det här