Fler och nya smittor påverkar jordbruket

Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor som påverkar jordbruket. Mögelsvampar, fästingburna sjukdomar, mjältbrandsutbrott, Blåtunga, Schmallenbergvirus och West Nile fever befaras bli vanligare framöver.

- Vi märker redan nu att allt fler ser över sitt försäkringsskydd. Smittsamma sjukdomar kan i värsta fall ödelägga en tidigare lönsam verksamhet, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Häst och Lantbruk hos Agria Djurförsäkring.

Tecken på förändring
Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar. Mjältbrandsutbrottet för ett par år sedan kom efter en lång torrperiod med stora jordsprickor, som följdes av skyfall där bakterier från jordlager underifrån kom i dagen. Lägg därtill att fästingarna breder ut sig i områden där de av tradition inte funnits tidigare och nya arter av mygg etableras, som kan sprida andra typer av sjukdomar.

En annan risk är att mögelsvampar växer till och sprider sig på ett mer aggressivt sätt i varmt och fuktigt väder. Det ställer högre krav på ventilation och inomhusklimat i djurstallar än vi är vana vid.

Även foderhantering och vattenkvaliteter kommer att behöva ses över oftare än tidigare. Kraftiga skyfall kan skölja ner ovälkomna bakterier i brunnar och foder riskerar att angripas av mögel och skadedjur som vi tidigare varit förskonade ifrån i Sverige.

Ökad smittspridning
Enligt prognoser kommer vissa flugpopulationer att öka med fler hundra procent. Det kommer att ge ökade problem med smittspridning, där flugorna fungerar som mekaniska vektorer i till exempel livsmedelskedjan. Det kan också innebära ett ökat antal fall av myiasis, där fluglarver livnär sig på vävnaderna på levande djur med stort lidande som följd.

Fler smittsamma sjukdomar kan innebära ett ökat behov att behandla med antibiotika och antiparasitära medel. Det kan ge upphov till ökad resistensutveckling hos mikroorganismer och parasiter.

-  Överlag är gott smittskydd avgörande för att undvika även de nya sjukdomarna. Var uppmärksam på udda sjukdomsbilder, särskilt under de varmare årstiderna, tipsar Madeleine Agneborg , veterinär hos Agria Djurförsäkrings lantbruksavdelning.

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media