Förnyat samarbetsavtal mellan Agria och Svenska Kennelklubben

Report this content

Det första samarbetsavtalet mellan Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben (SKK) slöts första gången 1964 och nyligen enades parterna om en ny långsiktig avtalsperiod. Samarbetet syftar bland annat till att öka och underlätta hundägandet i samhället och att på olika sätt sprida kunskap för att främja friska hundar och en sund avel.  En annan viktig del är den gemensamma forskningsfonden, där Agria bidrar med cirka fem miljoner till forskning om djurhälsa varje år. 

-    För Agria är SKK en självklar och viktig partner, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring.  Vi har en rad gemensamma intressefrågor, som en sund avel, friska hundar och ett samhälle där hundägandet underlättas och välkomnas. Vårt nya samarbetsavtal innebär en höjd ambitionsnivå på flera av dessa områden.

SKK är också en viktig partner för att Agria ska fortsätta att utveckla de bästa försäkringslösningarna för landets hundägare.  

-    Det är oerhört viktigt att vi fortsätter ha en stor andel hundar i vårt land veterinärvårdsförsäkrade, inte minst av djurskyddsskäl då ingen hund ska behöva bli utan vård på grund av för höga kostnader, fastslår Nils Erik Åhmansson, ordförande på SKK.

Den gemensamma forskningsfonden är en fortsatt viktig del i avtalet.
 
-    Agrias unika stöd till hundforskningen som man är ensam om i Sverige bland försäkringsbolagen ger oss tillgång till en kader av duktiga forskare som kan hjälpa oss lösa besvärliga frågor kring exempelvis aveln av hundar, säger Nils Erik.

Fonden ger medel till forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

-    Varje år avsätter Agria 4 promille av premieintäkten till forskning vilket i år innebär drygt fem miljoner kronor, berättar Patrik Olsson. Resultaten ska ge förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning. Agrias engagemang i skadeförebyggande verksamhet och friskare djur som mår bra har alltid varit stort.  

Det är vetenskapligt bevisat att människor mår bra av att umgås med djur och numera är det allt vanligare med hundar som ”jobbar” på vårdhem och i terapeutisk verksamhet. SKK och Agria vill med sitt samarbete öka fokus även kring dessa frågor genom att sprida kunskap om hälsoaspekter och hundens nytta i samhället.
Kontakt: Patrik Olsson, Affärsområdeschef Smådjur, Agria Djurförsäkring, 070-258 60 13 eller Cecilia Winter, Kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring, 073-964 2644
Ulf Uddman, VD SKK, 070-752 36 30

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Agria och Svenska Kennelklubben förlänger sitt snart 50-åriga samarbetsavtal.
Twittra det här

Citat

För Agria är SKK en självklar och viktig partner. Vi har en rad gemensamma intressefrågor, som en sund avel, friska hundar och ett samhälle där hundägandet underlättas och välkomnas. Vårt nya samarbetsavtal innebär en höjd ambitionsnivå på flera av dessa områden.
Patrik Olsson, Affärsområdeschef Smådjur, Agria