Katten är det vanligaste sällskapsdjuret

Report this content

Av hund och katt är det hunden som under de senaste sex åren ökat i antal, medan antalet katter har minskat. Men katten är fortfarande det vanligaste sällskapsdjuret och allt fler är beredda att kosta på katten veterinärvård. Det visar färsk statistik från SCB.

Trots att katterna har minskat i antal med nästan 100 000 individer under de senaste sex åren är det ändå det djur som det finns flest av i de svenska hemmen. Idag finns drygt 1,1 miljon katter.

Allt fler kattägare ser också sin katt som en familjemedlem och väljer att försäkra den. Under de senaste sex åren har försäkringsgraden för katt ökat från 27 procent till 36 procent. Försäkringsgraden för hundar har under samma period legat ganska konstant på runt 80 procent. En så stor andel försäkrade djur är unikt i världen, särskilt för katt. I Norge och Danmark har bara runt 2 procent av katterna en försäkring.

-    Viljan att försäkra tyder på att allt fler vill kunna kosta på sin katt veterinärvård, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria. För yngre katter är försäkringsgraden ännu högre, nästan 40 procent.

Antalet försäkrade katter i Agria har ökat med 45 procent under de senaste fem åren så det har funnits skäl att tro att försäkringsgraden gått upp. Den nya statistiken bekräftar den bilden. Ser man så långt tillbaka som tio år har antalet försäkrade katter i Agria ökat med 170 procent.

-    Den ökade tillgängligheten på veterinärvård av hög kvalitet har också bidragit till en ökad motivation att försäkra sin katt, tror Patrik Olsson.

Hur bor och lever katterna?
De flesta av Sveriges katter bor i hushåll med enbart vuxna, nästan 70 procent. Jämfört med för sex år sedan har antalet katter som bor i barnfamiljer minskat med 19 procent. 

-    Det är tråkigt, eftersom barn mår bra av att umgås med katter och andra djur, det visar även mycket forskning på, säger Patrik. De lär sig ta ansvar, får någon att sköta om och känna empati för.

Allra mest populär är katten i Blekinge och Skåne. Där finns det flest katter per 1000 invånare. Där har man också flest katter i genomsnitt – 1,82 per hushåll med katt. Stockholm har minst katter per 1000 invånare och jämfört med 2006 är det även den del av landet där katten har tappat mest i popularitet.

En stor del av Sveriges katter är i huvudsak innekatter, hela 57 procent, medan övriga 43 procent vistas i huvudsak utomhus.

Antal katter i olika typer av hushåll         2012         2006   Förändring Förändring i %
hushåll med barn    350 000    430 000      -80 000 -19 %
hushåll vuxen utan barn    192 000    244 000      -52 000 -21 %
hushåll mer än en vuxen u barn    617 000    582 000       35 000    6 %
Totalt antal katter i Sverige 1 159 000 1 256 000      -97 000  - 8 %

Antal katter per 1000 invånare 2012 2006 Förändring Förändring i %
Stockholm   65 104     -39      -38 %
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland 153 146        7         5 %
Jönköping, Kronoberg, Kalmar Gotland 155 177     -22      -12 %
Blekinge, Skåne 167 164        3         2 %
Halland, Västra Götaland 109 134     -25      -19 %
Värmland, Dalarna, Gävleborg 123 154     -31      -20 %
Västernorrland, Jämtland 131 115      16       14 %
Västerbotten, Norrbotten 115   97      18       19 %

SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Agria Djurförsäkring, Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006.

Länk till undersökningen.

Kontakt på Agria Djurförsäkring: Patrik Olsson, affärsområdeschef, 070-258 60 13, Cecilia Winter, kommunikationsansvarig, 073-964 026 44, Pekka Olson, chef veterinära strategier, 073-964 21 13

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Försäkringsgraden för svenska katter har ökat de senaste åren, från 27 procent till 36 procent mellan 2006-2012.
Twittra det här

Citat

Den ökade tillgängligheten på veterinärvård av hög kvalitet har också bidragit till en ökad motivation att försäkra sin katt
Patrik Olsson, affärsområdeschef Agria Djurförsäkring